Akce školního klubu září 2017

 

Celým rokem nás bude provázet celoškolní projekt „ZOO v České republice“.

Každý měsíc prozkoumáme část světa a zvířata na něm žijící a vždy jednu zoologickou zahradu v České republice. Čekají nás aktivity a činnosti, které budou u žáků rozvíjet spolupráci, toleranci, pozornost, soustředění, komunikaci, čtenářskou gramotnost, estetické cítění, tvořivost a praktické činnosti. Budeme posilovat vztahy odlišných věkových skupin, ohleduplnost a vstřícnost, vzájemnou výpomoc při práci ve skupině. Budeme se vzájemně motivovat ke smysluplnému trávení volného času.

 

 

Měsíc Září ve Školním klubu

 

Téma měsíce:  ŽIVOT NA POBŘEŽÍ

 - seznámení s celoročním projektem, seznamovací hry, poznávání ekosystému  

  pobřežních zvířat, vyhledávání na mapě ČR.

·        Komunikační dovednosti – rozhovory na dané téma

·        Čtenářská gramotnost – vyhledávání informací v encyklopediích, časopisech, na internetu

·        Tvořivé činnosti – výtvarné a pracovní tvoření

·        Práce s mapou – česká ZOO a její vyznačení na mapě

·        Hudební chvilky – zvířata v písničkách

·        Společenské a stolní hry – upevňování fair-play

 

vychovatelka ŠK: Pavla Hellerová

 

 

zpět na obsah ŠD