Projekt - Pošta 1. B - říjen 2017

 

Hodnocení projektu Pošta

Třída: I. B

V průběhu měsíce říjen probíhal v naší třídě projekt Pošta.

Téma Pošta souviselo s více předměty. V matematice žáci počítali zjednodušenou slovní úlohu při nákupu známky a učili se manipulovat s penězi. V českém jazyce a literární výchově si žáci rozšiřovali slovní zásobu na téma pošta, převyprávěli Pošťáckou pohádku od Karla Čapka. V hudební výchově poslouchali písničku Jede, jede poštovský panáček a vyjadřovali ji tancem. Ve výtvarné výchově si navrhli poštovní známku a kreslili historickou zprávu s pečetí z modelíny. V praktických činnostech si ověřovali dovednosti
při  vytvoření plastického výrobku – pošťácké čepice.  V rámci tělesné výchovy si předávali poštu, hráli hru na doručování a na tichou poštu. V rámci prvouky se žáci dověděli, že jak se pošta doručovala v minulosti, jaké služby poskytuje pošta dnes, a také se přesvědčili, že se doručuje pošta po celém světě. Vzájemně si posílali prostřednictvím schránky ve třídě dopisy s obrázky ve vlastnoručně vyrobené obálce, aby potěšili či překvapili spolužáka. Během celého projektu se žáci učili účinně a ohleduplně komunikovat, spolupracovat při hře, či výrobě čepice a dodržovat pravidla slušného chování.

Projekt byl plný činností. Některé žáci zvládli lépe a některé hůře, ale všem se něco z toho povedlo. Zasloužíme pochvalu

 Fotogalerie:

Zpracovala: Zdeňka Bouzová

 

 

 

zpět na aktuality