DESATERO ŠKOLNÍHO KLUBU – INFORMAČNÍHO CENTRA

 
       

 DESATERO ŠKOLNÍHO KLUBU – INFORMAČNÍHO CENTRA

Řídit se Vnitřním řádem klubu na Základní škole Louny, Školní 2426.

Při příchodu pozdravit, ohlásit své jméno, předložit kartičku, při odchodu si vše po sobě uklidit, své věci odnést a nakonec slušně pozdravit.

Chovat se v klubu tiše s ohledem na právě probíhající zájmovou činnost, buď se zapojit, nebo pouze odpočívat či se připravovat do školy. Dodržovat stanovení pořadí nahlášených zájemců na internet a práci na počítači (s počítačem pracuji ohleduplně, používám jej pouze pro školní potřeby, nic nestahuji, nic nenahrávám a nově neinstaluji, počítač si po sobě uklidím- neukládám soubory).

Neodnášet materiál klubu (studijní materiály, knihy, odborné publikace, CD).

Pomáhat při přípravě na výučování.

Mluvit potichu a hlavně slušně (vulgární výrazy zapomenout).

Udržovat čistotu v prostorách klubu, na chodbě a v celém prostoru školy, věci odkládat na předem určené místo.

Neohrožovat zdraví své, ale i svých spolužáků či jiných osob, nenosit věci, které do prostředí školy/klubu nepatří (nekouřit, nenosit nože, zápalky, cigarety).

Nemanipulovat s elektrickými spotřebiči, vypínači, zásuvkami a dalšími elektrickými přístroji, respektovat pokyny vychovatelky klubu.

 

Louny, září 2011

 

zpět na ŠD