Projekt - Dopravní výchova 4. A - říjen 2017

 

Hodnocení projektu Dopravní výchova  - 4. A 

DATUM: 31. 10. 2017

TŘÍDA: 4. A

AKCE: DOPRAVNÍ HŘIŠTĚ – MOST

Všichni žáci byli poučeni o chování a bezpečnosti v autobuse, v učebně i na cvičném dopravním hřišti dne 30. 10. 2017.

V úterý třicátého října skoro celá třída absolvovala školení s dopravní tematikou v učebně dopravního hřiště a též na samotném hřišti. Zkušená lektorka žáky učila základní pravidla silničního provozu a základní dopravní značky. Žáci se naučili rozlišovat značky vodorovné a svislé. Nové pojmy jako pozemní komunikace (silnice), krajnice, plná a přerušovaná čára byly několikrát procvičeny. Školení bylo provázeno prezentací a praktickými úkoly ve dvojicích.

Znalosti žáků prověřil dopravní test. Tři žáci získali úplný počet bodů.

Po prezentaci byli žáci rozděleni do dvou skupin a formou praktických cvičení se pohybovali po dopravním hřišti.

Test žáci zvládli skoro správně, ale většina z nich nezvládá pohyb na kole po komunikaci se značkami. Musí ještě hodně trénovat, aby na jaře získali průkazku cyklisty.

 Do školy jsme se vrátili po půl jedné. Žáci se chovali slušně a nic mimořádného ze strany bezpečnosti se nepřihodilo.

Fotogalerie:

 Mgr. Marie Rambousková

 

 

 

zpět na aktuality