Soutěž - Dopravní výchova - BESIP - listopad 2017

 

Žáci naší školy soutěžili ve finále dopravní soutěže

Ve čtvrtek 9. listopadu se ve velké zasedací síni lounské radnice uskutečnilo finále dopravní soutěže lounských škol, kterou pořádá BESIP pod záštitou Městského úřadu Louny. Do finále na základě výsledků testů postoupilo celkem patnáct soutěžících. Základní  školu Školní Louny reprezentovali žáci Michaela Musilová ze 4. A, Jakub Stárek z 5. A a Barbora Pichertová ze 6. B?.

„Už to, že jste dnes tady, je velký úspěch. Jste nejlepší z celých Loun,“ přivítala účastníky Monika Tichá ze správního odboru Městského úřadu Louny a seznámila s pravidly soutěže, kdy v případě dosažení stejného počtu bodů rozhoduje čas odevzdání testu. Přiznala, že ani ona sama si v několika odpovědích nebyla správností zcela jistá.

Poté už soutěžící vyplňovali testy ze znalosti dopravních pravidel a ze zdravovědy. Jejich odpovědi ohodnotila odborná komise. Čekání na výsledky zpříjemnilo drobné občerstvení a zástupce BESIPu Jan Pechout, který radil mládeži, jak nejúčinněji používat reflexní pásky – ideální je navléci si je na nohavice. Takový chodec nebo i cyklista je za špatné viditelnosti nejvíce nápadný. Následovaly krátké projekce o povinné výbavě cyklistů a zvýšení jejich bezpečnosti v silničním provozu.

Následovalo vyhlášení výsledků, tři nejlepší získali koloběžky, všichni pak tašku s užitečnými materiály propagujícími dopravní výchovu. Žáci objevili mimo jiné reflexní pásky a další reflexní prvky, nechyběla kšiltovka s nápisem Besip, velkou radost měli soutěžící z flashdisků.

„Dopravní test mi přišel poměrně lehký.Těžší byl ten ze zdravovědy,“ zhodnotila soutěž Bára. Míša i Jakub její názor sdíleli s tím, že jim některé otázky ze zdravovědy přišly diskutabilní.

Škola (ředitelka školy?) soutěžícím děkuje za reprezentaci.

Fotogalerie:

 Ing. Květa Tošnerová

 

 

 

zpět na aktuality