Úložiště digitálních učebních materiálů zpracovaných v rámci projektu EU OPVK

 

 

Název projektu: Škola 21. století - tradičně i nově

Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3256

 Budeme-li chtít vymezit pojem digitální učební materiály (či elektronické výukové materiály), narazíme na značné množství definic. Mezi nejširší patří vymezení Davida A. Wileyho, který považuje za výukový objekt jakýkoli digitální zdroj, který může být opětovně využit pro podporu vzdělávání. Pro naše účely definujeme digitální učební materiály jako elektronicky zpracované soubory připravené přímo pro použití ve vyučování (například pracovní listy, prezentace, audio a video ukázky). Použití těchto souborů však samo o sobě  žádnou inovaci nepřináší. Inovativním přístupem je přímé zapojení žáků do výuky formou různých interaktivních aktivit, které musí v průběhu prezentace DUM žáci řešit.

Z tohoto důvodu škola zvolila soubory vytvořené v aplikaci Smart Notebook 10.

Dalším inovativním přístupem je možnost pracovat s těmito materiály v domácím prostředí např. v době nemoci žáka, při domácí přípravě na výuku, nebo k opakování a procvičování učiva z různých vzdělávacích předmětů.

Pro bezproblémové prohlížení poskytuje společnost Smart Technologies bezplatně produkt  Smart Notebook Expres interaktivní Viewer, který je nutné stáhnout a dle pokynů nainstalovat. Pro bezproblémový chod aplikací je nutné mít nainstalován Adobe Flash player min.10 a Framework min. 3.5, který je součástí aktualizací operačních systémů Windows.

tento instalační soubor pro operační systémy Windows stáhnete zde (cca 80MB)

pokud se nebudou Vámi stažené soubory otvírat nainstalujte si (doporučuji)

tento soubor (cca170MB)

(jedná se o aplikace, které je nutné nejdříve stáhnout a z místa uložení spustit *.exe soubor, pak postupovat dle pokynů instalačního programu)

3.2. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Materiály zde budou postupně po zpracování a ověření ve výuce zveřejňovány do celkového počtu dle klíčových aktivit. Po kliknutí na název vzdělávacího materiálu se Vám materiál otevře v aplikaci Smart Notebook (pokud ji máte již nainstalovánu)

Vzdělávací oblast

Klíčová aktivita

Vzdělávací předmět

Počet

Tematická oblast

Název vzdělávacího materiálu

Jazyk a jazyková komunikace

        I.             3.2. I.

Český jazyk

20

Jazyková výchova – pravopis zábavně(3. r.)

Mgr. Nipauerová

 

3.ročník ČJ Pravopis zábavně I

3.ročník ČJ Pravopis zábavně II

3.ročník ČJ Pravopis zábavně III

3.ročník ČJ Pravopis zábavně IV

3.ročník ČJ Párové souhlásky, pravopis na konci a uvnitř slov

3.ročník ČJ Párové souhlásky na konci slova, význam slov. Věty se slovy plot x plod ...

3.ročník ČJ Písmeno ě, slova se slabikami dě, tě, ně

3.ročník ČJ Slova se slabikami bě, pě, vě a mě

3.ročník ČJ Vyjmenovaná slova po b

3.ročník ČJ Vyjmenovaná a příbuzná slova -  b

3.ročník ČJ Vyjmenovaná a příbuzná slova -  L

3.ročník ČJ Vyjmenovaná a příbuzná slova -  m

3.ročník ČJ Vyjmenovaná a příbuzná slova -  p

3.ročník ČJ Vyjmenovaná a příbuzná slova -  b a l

3.ročník ČJ Vyjmenovaná a příbuzná slova - m a p

3.ročník ČJ Vyjmenovaná a příbuzná slova - s

3.ročník ČJ Vyjmenovaná slova - v

3.ročník ČJ Vyjmenovaná a příbuzná slova - v

3.ročník ČJ Vyjmenovaná a slova příbuzná  - z

3.ročník ČJ Souhrnné procvičování vyjmenovaných slov

 

20

Hlásky a písmena (1. r.)

Mgr. Součková

 

1.ročník ČJ Přiřazování obrázků k písmenům

1.ročník ČJ Tvoření slov z daných slabik

1.ročník ČJ Psaní samohlásek, čtení textu, stavba věty

1.ročník ČJ Tvoření slov ze slabik, vyhledávání slov

1.ročník ČJ Čtení s porozuměním, tvoření vět, vyhledávání obrázků

1.ročník ČJ Vyvození hlásky a písmena V, v

1.ročník ČJ Slabiky na začátku slov, skládání slov z písmen

1.ročník ČJ Slova čtení s porozuměním, skládání slov

1.ročník ČJ Vyvození hlásky a písmena D, d

1.ročník ČJ Písmeno Z, z

1.ročník ČJ Čtení s porozuměním, orientace v textu

1.ročník ČJ Hlásky a písmena b, d, p

1.ročník ČJ Hlásky a písmena d, D

1.ročník ČJ Otevřené slabiky

1.ročník ČJ Hádanky a rébusy

1.ročník ČJ Rébusy a křížovky

1.ročník ČJ Písmeno f, F

1.ročník ČJ Skládání slov

1.ročník ČJ Hlásky a písmena ve větách

1.ročník ČJ Slabikotvorné l, r

 

20

Jazyková výchova – pravopisná výchova (3.r.)

Mgr. Zahradníčková

 

3.ročník ČJ Měkké a tvrdé souhlásky

3.ročník ČJ Měkké a tvrdé souhlásky 2

3.ročník ČJ Párové souhlásky - 1

3.ročník ČJ Párové souhlásky - 2

3.ročník ČJ Písmeno ě ve skupinách bě,pě,vě,mě,dě,tě,ně

3.ročník ČJ Druhy vět - oznamovací, rozkazovací, tázací, přací

3.ročník ČJ Vyjmenovaná slova po "b"

3.ročník ČJ Vyjmenovaná slova po "b"

3.ročník ČJ Vyjmenovaná slova po "L"

3.ročník ČJ Vyjmenovaná slova po "L" 2

3.ročník ČJ Vyjmenovaná slova po "m"

3.ročník ČJ Vyjmenovaná slova po "m"

3.ročník ČJ Vyjmenovaná slova po "p"

3.ročník ČJ Vyjmenovaná slova po "p"

3.ročník ČJ Vyjmenovaná slova po "p"

3.ročník ČJ Vyjmenovaná slova po "s"

3.ročník ČJ Vyjmenovaná slova po "s"

3.ročník ČJ Vyjmenovaná slova po "v"

3.ročník ČJ Vyjmenovaná slova po "v"

3.ročník ČJ Vyjmenovaná slova po "z"

 

Jazyk a jazyková komunikace

      II.             3.2. II.

Cizí jazyk

10

Představujeme náš svět (4. – 5.r)

p. Šánová

 

4.ročník AJ Revision vocabulary

4.ročník AJ Days of the week

4.ročník AJ Weather

4.ročník AJ Going shopping

4.ročník AJ Dreams

5.ročník AJ Revision numbers, articles

5.ročník AJ Verb to be

5.ročník AJ Possessive adjectives

5.ročník AJ Have got

5.ročník AJ Time

 

20

Můj život (6. – 9.r.)

Ing. Chrastná

 

6.ročník AJ Introduction

6.ročník AJ In my classroom

6.ročník AJ A yaear in my life

6.ročník AJ Shopping

6.ročník AJ Přítomný čas prostý

6.ročník AJ Stupňování přídavných jmen - 2. stupeň

6.ročník AJ Stupňování přídavných jmen - 2., 3. stupeň

7.ročník AJ Sport

7.ročník AJ Londýn

7.ročník AJ Minulý čas

8.ročník AJ Čas

8.ročník AJ Oblečení

8.ročník AJ Části lidského těla

8.ročník AJ Vynálezy

8.ročník AJ Počasí

8.ročník AJ Minulý čas prostý x minulý čas průběhový

9.ročník AJ Předpřítomný čas

9.ročník AJ Popis lidí

9.ročník AJ Jobs

9.ročník AJ Problémy, porouchané věci

 

20

Všední den a volný čas (7. – 9.r)

Mgr. Porubčan

 

7. ročník NJ Pozdravy

7. ročník NJ Zvířata

7. ročník NJ Týden

7. ročník NJ Členy podstatných jmen

7. ročník NJ Časování pravidelných sloves

7. ročník NJ Dotazy

7. ročník NJ Slovosled

7. ročník NJ Školní potřeby

8. ročník NJ Německo a UNESCO

8. ročník NJ Slovesa

8. ročník NJ Hodiny

8. ročník NJ Roční období

8. ročník NJ Na cestách

9. ročník NJ Města a státy

9. ročník NJ Ovoce a zelenina

9. ročník NJ Bydlení

9. ročník NJ Sport

9. ročník NJ Preterium sein a haben

9. ročník NJ Denní aktivity

9. ročník NJ Lidské tělo

 

10

Představujeme náš svět (6.,7.,9.r)

Ing. Majerová

 

6. ročník AJ Rok v mém životě

6. ročník AJ Speciální dny v roce

6. ročník AJ Můj zvířecí mazlíček, moje oblíbené zvíře

6. ročník AJ Včera

7. ročník AJ Volnočasové aktivity

7. ročník AJ Symboly a tradice vánoc

9. ročník AJ Přítomný čas

9. ročník AJ Oblíbené a neoblíbené

9. ročník AJ Minulé časy

9. ročník AJ Předpřítomný čas

 

Matematika a její aplikace

    III.             3.2. III.

Matematika

20

Číselný obor do 100 (2.r)

Mgr. Rambousková

 

2.ročník M Počítání s desítkou

2.ročník M Porovnávání, sčítání a odčítání do 20

2.ročník M  Sčítání a odčítání s přechodem 10 - číslo 11

2.ročník M Procvičování sčítání a odčítání

2.ročník M Počítání přes desítku - číslo 12

2.ročník M Počítání přes desítku - číslo 12 - 2

2.ročník M Počítání přes desítku - číslo 13

2.ročník M Počítání přes desítku - číslo 14

2.ročník M Počítání přes desítku - číslo 15

2.ročník M Počítání přes desítku do 20

2.ročník M Počítání přes desítku do 20

2.ročník M Rébusy

2.ročník M Počítání do 100 po desítkách

2.ročník M Psaní čísel ve správném pořadí

2.ročník M Řády, orientace v číselném oboru do 100

2.ročník M Sčítání a odčítání typu 40+5, 45-5, 45-40

2.ročník M Sčítání a odčítání typu 42+5, 49-5, 40-2, 38+2

2.ročník M Rébusy

2.ročník M Počítání s obrázky

2.ročník M Zajímavé počítání do 100

 

20

Číselný obor do milionu (4.r)

Mgr. Beckertová

 

4.ročník M Opakování učiva 3. r - zábavně 1

4.ročník M Opakování učiva 3. r - zábavně 2

4.ročník M Opakování učiva 3. r - zábavně 3

4.ročník M Zaokrouhlování

4.ročník M Převody jednotek délky a hmotnosti

4.ročník M Čísla a počítání do 10 000

4.ročník M Násobení dvojciferného čísla jednociferným

4.ročník M Písemné násobení jednociferným číslem

4.ročník M Zábavné sčítaní a odčítání, násobení do 10 000

4.ročník M Písemné dělení beze zbytku

4.ročník M Zábavné prohlubování učiva

4.ročník M Písemné dělení se zbytkem

4.ročník M Zábavné prohlubování učiva

4.ročník M Prohlubování numerických dovedností do 10 000

4.ročník M Prohlubování num.  dovedností  čísla větší než 10000

4.ročník M  Zábavné prohlub. num.  dovedn.  čísla větší než 10000

4.ročník M  Zábavné prohlub. num.  dovedn.  čísla větší než 10000 II

4.ročník M  Zábavné prohlub. num.  dovedn.  v oboru čísel větších než 10 000

4.ročník M Převody jednotek délky, hmotnosti, času, objemu

4.ročník M Seznámení s písemným násobením dvojciferným číslem

 

20

Matematické operace do 20 (1.r)

Mgr. Meruňková

 

1.ročník M Číselná řada 0 - 10

1.ročník M Porovnávání

1.ročník M Slovní úlohy

1.ročník M Základní geometrické tvary

1.ročník M Sčítání a odčítání v oboru do 5

1.ročník M Slovní úlohy II - obor 0 - 5

1.ročník M Rozklad čísel v oboru 0 - 5

1.ročník M Sčítání a odčítání v oboru do 5

1.ročník M Sčítání a odčítání - zábavně

1.ročník M Sčítání a odčítání - zábavně II

1.ročník M Nakupujeme I

1.ročník M Stavíme z krychlí

1.ročník M Sčítání a odčítání v oboru 0-7

1.ročník M Sčítání a odčítání - zábavně III

1.ročník M Slovní úlohy III - obor do 10

1.ročník M Počítáme do 10

1.ročník M Nakupujeme II

1.ročník M Hrajeme si s čísly

1.ročník M Počítáme do 20

1.ročník M Počítáme do 20 II

 

Člověk a jeho svět

    IV.             3.2. IV.

Prvouka

20

Příroda (2.r)

p. Křížková

 

2.ročník PRV  Proměny přírody na podzim

2.ročník PRV  Podzim

2.ročník PRV  Živočichové ve volné přírodě

2.ročník PRV Stavba těla živočichů

2.ročník PRV Zelenina a její druhy

2.ročník PRV Zemědělské plodiny, luštěniny

2.ročník PRV Ovocné stromy - stavba, druhy a jejich plody

2.ročník PRV Ovoce a zpracování ovoce

2.ročník PRV Péče o živočichy v zajetí

2.ročník PRV Pokojové rostliny

2.ročník PRV Proměny přírody v zimě

2.ročník PRV Zimní činnosti

2.ročník PRV Suroviny a výrobky

2.ročník PRV Proměny přírody na jaře

2.ročník PRV Stromy na jaře - chování včel

2.ročník PRV Ptáci a jejich hnízda - tažní a stálí

2.ročník PRV Hospodářská zvířata - chov a užitek

2.ročník PRV Na louce - luční květy

2.ročník PRV Na louce - živočichové na loukách

2.ročník PRV Na poli - užitkové rostliny

 

Vlastivěda

20

Lidé a čas (4.r)

Mgr. Bitnerová

 

4.ročník VL Česká republika

4.ročník VL České památky UNESCO

4.ročník VL Ústecký kraj

4.ročník VL ČR - demokratický stát

4.ročník VL Pyramida otázek

4.ročník VL Všichni jsme tu doma

4.ročník VL Pohoří České republiky

4.ročník VL Vodní plochy v České republice

4.ročník VL Vlastivědná procházka

4.ročník VL Vlastivědná tajenka - Rožmberk

4.ročník VL Putování po ČR

4.ročník VL Pražské puzzle

4.ročník VL Kdo chce vlast naší znáti, musí umět počítati

4.ročník VL Vlastivědná matematika

4.ročník VL Krkonošské pohádky

4.ročník VL Pravěk - Lovci mamutů

4.ročník VL Lovci mamutů - hra

4.ročník VL Pravěké zemědělství

4.ročník VL Obyvatelé na našem území - tajenka

4.ročník VL Hlaholice - tajenka

 

Přírodověda

20

Rozmanitost přírody (5.r.)

Mgr. Korfová

 

5.ročník PŘV Základní podmínky života na Zemi

5.ročník PŘV horniny a nerosty

5.ročník PŘV Sluneční soustava

5.ročník PŘV Slunce

5.ročník PŘV Souhvězdí

5.ročník PŘV Země

5.ročník PŘV Měsíc

5.ročník PŘV Neživá příroda - opakování

5.ročník PŘV Podnebné pásy I

5.ročník PŘV Podnebné pásy II

5.ročník PŘV Podnebné pásy III

5.ročník PŘV Poznej živočicha - hra piškvorky

5.ročník PŘV Zvířecí rekordmani

5.ročník PŘV Život v oceánech a mořích oceánů

5.ročník PŘV Česká republika - oblast mírného podnebného pásu

5.ročník PŘV Přizpůsobivost rostlin a živočichů

5.ročník PŘV Triangl - opakování tématického celku

5.ročník PŘV Třídění organizmů I - užitečný, škodlivý

5.ročník PŘV Třídění organizmů II - bakterie, houby, rostliny

5.ročník PŘV Obratlovci a bezobratlí

 

Člověk a společnost

      V.             3.2. V.

Dějepis

20

Křesťanství a středověká Evropa (7.r)

Mgr. Rychtrová

 

7.ročník D Velká Morava - počátky křesťanství na našem území

7.ročník D Feudální řád

7.ročník D Franská říše

7.ročník D Křesťanství a islám - procvičování a opakování

7.ročník D První Přemyslovci

7.ročník D Příchod Slovanů na naše území

7.ročník D kolonizace ve 13. století - zakládání vesnic

7.ročník D Křesťanská církev v raném středověku

7.ročník D Románská kultura

7.ročník D Evropa v raném středověku - opakování probrané látky

7.ročník D Kořeny českého státu - opakování a procvičování probrané látky

7.ročník D Středověká města

7.ročník D Založení Karlovy univerzity

7.ročník D Gotická a románská kultura - opakování a procvičování probrané látky

7.ročník D Vláda Lucemburků v českých zemích - opakování a procvičování probrané látky

7.ročník D Panovnické rody na českém trůně

7.ročník D Reformace - snaha o nápravu katolické církve v 16. století

7.ročník D Významné osobnosti evropské renesance

7.ročník D Objevné plavby, opakování probrané látky

7.ročník D Nástup Habsburků na český trůn -  rok 1526

 

Výchova k občanství

20

Člověk v rytmu času (6.r)

Mgr. Jiroutková

 

6. ročník VO Děti

6. ročník VO Škola

6. ročník VO Životní prostředí

6. ročník VO Státní symboly

6. ročník VO V hlubinách dávných časů

6. ročník VO Naši prezidenti

6. ročník VO Právní minimum

6. ročník VO Drogy

6. ročník VO První pomoc

6. ročník VO Alkoholismus

8. ročník VO Osobnost člověka

8. ročník VO Sebepojetí člověka

8. ročník VO Rodina

8. ročník VO Zdravý životní styl

8. ročník VO Zdraví a nemoc

8. ročník VO Učení

8. ročník VO Šikana

8. ročník VO Obec

8. ročník VO Náročné životní situace

8. ročník VO Opakování - stres

 

Výchova k občanství (FEG)

20

Hospodaření (6. - 9.r)

p. Přibylová

 

9. ročník Finanční a ekonomická gramotnost

9. ročník FEG Peníze

9. ročník FEG Hotovostní peníze

9. ročník FEG Bezhotovostní placení

9. ročník FEG Formy bezhotovostního placení

9. ročník FEG Nástroje bezhotovostního placení

9. ročník FEG Měna

9. ročník FEG Valuty a devizy

9. ročník FEG Valuty a devizy - řešení příkladů

9. ročník FEG Trh, nabídka, poptávka

9. ročník FEG Tvorba ceny - rovnovážná cena

9. ročník FEG Marketingový způsob stanovení ceny

9. ročník FEG Nákladový způsob stanovení ceny

9. ročník FEG Inflace

9. ročník FEG Důsledky inflace

9. ročník FEG Osobní rozpočet

9. ročník FEG Domácí rozpočet

9. ročník FEG Typy rozpočtů

9. ročník FEG Rozvaha domácnosti

9. ročník FEG Domácí finance

 

Člověk a příroda

    VI.             3.2. VI.

Fyzika

20

Elektrický obvod, elektrický proud (6.,8.,9.r)

Ing. K. Beneš

 

6.ročník F Elektrování třením

6.ročník F Dva druhy elektrického náboje

6.ročník F Model atomu

6.ročník F Elektroskop, elektroměr

6.ročník F Elektrické vodiče a nevodiče

6.ročník F Elektrické pole

6.ročník F Elektrický výboj, blesk

6.ročník F Elektrické vlastnosti látek - test

8.ročník F Elektrický náboj

8.ročník F Elektrický proud a jeho příčiny

8.ročník F Měření elektrického proudu

8.ročník F Měření elektrického napětí

8.ročník F Ohmův zákon

8.ročník F Elektrický odpor

9.ročník F Elektrony a díry

9.ročník F Vliv příměsí v polovodičích

9.ročník F PN přechod

9.ročník F Diody a světlo

9.ročník F Jak pracují rádio a televize

9.ročník F Elektrický proud v polovodičích - test

 

Zeměpis

20

Evropa (8.r)

Mgr. Cvešprová

 

8.ročník Z Úvod do Evropy

8.ročník Z Evropa

8.ročník Z Přírodní podmínky v Evropě

8.ročník Z Vodstvo  Evropy

8.ročník Z Přírodní oblasti  Evropy I

8.ročník Z Přírodní oblasti  Evropy II

8.ročník Z Přírodní oblasti  Evropy III

8.ročník Z Přírodní zdroje

8.ročník Z Obyvatelstvo Evropy

8.ročník Z Evropské hospodářství

8.ročník Z Evropské hospodářství II

8.ročník Z Evropské regiony, region Střední Evropa

8.ročník Z Evropské regiony, region Severní Evropa

8.ročník Z Evropské regiony, region Západní Evropa

8.ročník Z Velká Británie

8.ročník Z Evropské regiony, region Jižní Evropa

8.ročník Z Opakování - regiony Evropy

8.ročník Z Evropské regiony, region Jihovýchodní Evropa

8.ročník Z Evropské regiony, státy Jihovýchodní Evropy

8.ročník Z Evropské regiony, Východní Evropa

 

Zeměpis

20

Společenské a hospodářské prostředí (9.r)

Mgr. Cvešprová

 

9.ročník Z Globalizace

9.ročník Z Globalizace II

9.ročník Z Rozdíly ve vyspělosti mezi zeměmi

9.ročník Z Překážky rozvoje chudých zemí

9.ročník Z Chudoba

9.ročník Z Kolonizace

9.ročník Z Dekolonizace

9.ročník Z Etnikum, národ

9.ročník Z Filosofie a náboženství

9.ročník Z Náboženství a filosofie Východu

9.ročník Z Západní náboženství - Judaismus

9.ročník Z Západní náboženství - Křesťanství

9.ročník Z Západní náboženství - Islám

9.ročník Z Prolínání světových kultur

9.ročník Z Terorismus a jeho nebezpečí

9.ročník Z Lidská práva

9.ročník Z Migrace

9.ročník Z Osídlení

9.ročník Z Sídla

9.ročník Z Zemědělství

 

3.2.VII.

Přírodopis

20

Vznik života na Zemi a přehled organismů (6.r)

PaedDr. Kotek

 

6.ročník PŘ Planeta Země

6.ročník PŘ Život na Zemi

6.ročník PŘ Projevy živých organismů

6.ročník PŘ Vztahy mezi organismy

6.ročník PŘ Buňka - základní stavební a funkční jednotka

6.ročník PŘ Soustava organismů

6.ročník PŘ Žahavci - žahaví dravci

6.ročník PŘ Cizopasní ploštěnci a hlísti

6.ročník PŘ Měkkýši, živočichové s měkkým tělem

6.ročník PŘ Kroužkovci, článkovaní živočichové

6.ročník PŘ Členovci, Pavoukovci

6.ročník PŘ Členovci, korýši

6.ročník PŘ Členovci, Vzdušnicovci

6.ročník PŘ Členovci, Hmyz

6.ročník PŘ Členovci, Hmyz s proměnou nedokonalou

6.ročník PŘ Členovci, Hmyz s proměnou dokonalou

6.ročník PŘ Členovci, Včela medonosná

6.ročník PŘ Ostnokožci

6.ročník PŘ Člověk a příroda

6.ročník PŘ Vztah člověka k přírodě

 

Přírodopis

20

Geologie (9.r)

Ing.Černá

 

9.ročník PŘ Zemětřesení

9.ročník PŘ Sopečná činnost

9.ročník PŘ Vyvřelé magmatické horniny

9.ročník PŘ Vnější geologické děje

9.ročník PŘ Zvětrávání

9.ročník PŘ Činnost tekoucí vody

9.ročník PŘ Činnost moře

9.ročník PŘ Úlomkovité usazené horniny

9.ročník PŘ Chemické (chemogenní) usazeniny

9.ročník PŘ Organogenní horniny

9.ročník PŘ Organické usazené horniny

9.ročník PŘ Půdy

9.ročník PŘ Atmosféra

9.ročník PŘ Skleníkový efekt

9.ročník PŘ Ozonová vrstva

9.ročník PŘ Nerostné suroviny

9.ročník PŘ Ropa

9.ročník PŘ Český granát

9.ročník PŘ České středohoří

9.ročník PŘ Geologické vědy

 

Zeměpis

20

Přírodní složky a oblasti Země (6.r)

p.Přibylová

 

6.ročník Z Po čem šlapeme - litosféra

6.ročník Z Putující kontinenty

6.ročník Z Jak se rodí hory

6.ročník Z Kvíz - litosféra, hory

6.ročník Z Jak vznikají ostrovy

6.ročník Z Bez vody není život - Hydrosféra

6.ročník Z Voda na pevnině - Hydrosféra

6.ročník Z Vzdušný obal planety - Atmosféra

6.ročník Z Deštník, sluneční brýle nebo rukavice? - Podnebí

6.ročník Z Kdo nás živí - půda

6.ročník Z Polární kraje

6.ročník Z Tam, kde jsou stromy vysoké jako tráva - tundry

6.ročník Z Vzhůru do lesů - tajgy

6.ročník Z O krajině slavných indiánských časů - stepi

6.ročník Z Krajina olivových hájů - Středomoří

6.ročník Z Komu stačí vody - pouště

6.ročník Z Kde jsou jen dvě roční období - savany

6.ročník Z Vlhký zelený ráj - tropické deštné lesy

6.ročník Z Království hor

6.ročník Z Velká vědomostní hra

 

Člověk a příroda 3.2.VIII. Zeměpis 20

Česká republika (8.r)

Mgr. Cvešprová

 

 

8.ročník Z Úvod do České republiky

8.ročník Z Přírodní podmínky I

8.ročník Z Přírodní podmínky II

8.ročník Z Půdy a příroda

8.ročník Z Obyvatelstvo

8.ročník Z Sídla ČR

8.ročník Z Hospodářství a jeho vývoj

8.ročník Z Zemědělství

8.ročník Z Průmysl ČR I

8.ročník Z Průmysl ČR II

8.ročník Z Kraje ČR, Praha

8.ročník Z Středočeský kraj

8.ročník Jihočeský kraj

8.ročník Plzeňský kraj

8.ročník Karlovarský kraj

8.ročník Ústecký kraj

8.ročník Liberecký kraj

8.ročník Královéhradecky kraj

8.ročník Pardubický kraj

8.ročník Kraj Vysočina

 

Fyzika 20

Mechanika kapalin a plynů (7.r)

p.Přibylová

 

 

7.ročník F Vlastnosti kapalin, povrchové napětí

7.ročník F Závislost hustoty na teplotě

7.ročník F Hydrostatický tlak

7.ročník F Spojené nádoby

7.ročník F Hydrostatický tlak - řešení příkladů

7.ročník F Archimedův zákon

7.ročník F Archimedův zákon - řešení příkladů

7.ročník F Užití Archimedova zákona - laboratorní práce

7.ročník F Plavání těles

7.ročník F Plavání těles - řešení příkladů

7.ročník F Plavání těles - řešení příkladů - II.

7.ročník F Pascalův zákon

7.ročník F Hydraulické zařízení - řešení příkladů

7.ročník F Co už víme o kapalinách a plynech

7.ročník F Atmosférický tlak

7.ročník F Atmosféra Země

7.ročník F Archimédův zákon pro plyny

7.ročník F Podtlak, přetlak, vakuum

7.ročník F Proudění vzduchu

7.ročník F Kvíz - mechanika kapalin a plynů

 

Chemie 20

Organická chemie (8.r., 9.r.)

PaedDr. Hnátková

 

 

8.ročník CH Uhlík

8.ročník CH Uhlí a zemní plyn

8.ročník CH Alkany

8.ročník CH Alkeny

8.ročník CH Alkyny

8.ročník CH Areny

8.ročník CH Ropa

8.ročník CH Výfukové plyny

8.ročník CH Výroba paliv a energie

8.ročník CH Století elektřiny

8.ročník CH Alternativní zdroje energie

8.ročník CH Halogen deriváty uhlovodíků

8.ročník CH Dusíkaté deriváty uhlovodíků

8.ročník CH Alkoholy

8.ročník CH Alkoholismus

8.ročník CH Vícesytné alkoholy

8.ročník CH Kyslíkaté deriváty

8.ročník CH Karboxylové kyseliny

8.ročník CH Estery

8.ročník CH Soli karboxylových kyselin

 

Jazyk a jazyková komunikace 3.2.IX. Cizí jazyk 10 Gramatické jevy (3. - 9. r.) Majerová, Šánová 

 

3.ročník AJ Zvířata - otázky a odpovědi

3.ročník AJ Roční období - aktivity

3.ročník AJ Každodenní činnosti, určování času

4.ročník AJ Television (televize)

6.ročník AJ Stupňování přídavných jmen I

6.ročník AJ Stupňování přídavných jmen II

6.ročník AJ Tvoření příslovcí z přídavných jmen

7.ročník AJ Číslovky

9.ročník AJ Počitatelná a nepočitatelná podstatná jména

9.ročník AJ Frázová slovesa

9.ročník AJ Trpný rod

 

10

 

3.ročník AJ Sloveso být

3.ročník AJ Ve škole

4.ročník AJ Television (televize)

4.ročník AJ Holidays (prázdniny)

5.ročník AJ Places (místa)

5.ročník AJ Představování

5.ročník AJ Předložky, množné číslo

5.ročník AJ Sloveso být - zápor

5.ročník AJ Tělo

 
20 Můj svět (6., 7., 8., 9. r.)

Chrastná

 

6.ročník AJ Jídlo

6.ročník AJ Příslovce

6.ročník AJ Školní pravidla, muset, nesmět

6.ročník AJ Muset, nemuset

6.ročník AJ Příslovce x přídavná jména

6.ročník AJ Osobní informace

6.ročník AJ Recept

7.ročník AJ New York

7.ročník AJ Rodina

8.ročník AJ Záchrana medvědů, trpný rod

8.ročník AJ Trpný rod

8.ročník AJ Gratulace

8.ročník AJ Přítomné časy - prostý x průběhový

8.ročník AJ Austrálie

8.ročník AJ Žádost o práci, inzeráty

9.ročník AJ Dům

9.ročník AJ Cestování

9.ročník AJ Opakování časů

9.ročník AJ Vztažné věty

9.ročník AJ Šikana

 
20 MY a čas (7., 8., 9. r.)

Porubčan

 

7.ročník NJ Svět v barvách

7.ročník NJ Osobnosti

7.ročník NJ Naši německy mluvící sousedé

7.ročník NJ Představování

7.ročník NJ Drážďany

7.ročník NJ Berlín

7.ročník NJ Volný čas

8.ročník NJ Dům a byt

8.ročník NJ Slovesa se změnou E - I -E

8.ročník NJ O škole

8.ročník NJ Nominativ a akuzativ

8.ročník NJ Sasko

8.ročník NJ Vídeň

8.ročník NJ Louny

9.ročník NJ O horách

9.ročník NJ O vodě

9.ročník NJ Jídlo

9.ročník NJ Nápoje

9.ročník NJ Oblečení

9.ročník NJ Praha

 
Jazyk a jazyková komunikace 3.2.X. Český jazyk 10 Jazyková výchova (1.,  2. r.)

Součková, Meruňková

2.ročník ČJ Slabiky dě, tě, ně

2.ročník ČJ Slabiky di, ti, ni, dy, ty, ny

2.ročník ČJ Slabiky bě, pě, vě, mě

2.ročník ČJ Tvoření vět

2.ročník ČJ Abeceda

2.ročník ČJ Věty, slova opačného významu

2.ročník ČJ Abeceda II

2.ročník ČJ Tvrdé slabiky

2.ročník ČJ Měkké souhlásky

2.ročník ČJ Druhy vět

 
10

 

2.ročník ČJ Slabiky di, ti, ni, dě, tě, ně

2.ročník ČJ Hrajeme si se slovy

2.ročník ČJ Slabiky bě, pě, vě, mě

2.ročník ČJ Vlastní jména

2.ročník ČJ Hrajeme si se slovy II

2.ročník ČJ Abeceda

2.ročník ČJ Abeceda II

2.ročník ČJ Věta - pořádek slov

2.ročník ČJ Věta - tvoříme větu

2.ročník ČJ Věta - druhy vět

 

20 Tvarosloví a pravopis (3., 4. r.)

Nipauerová

 

3.ročník ČJ Podstatná jména

3.ročník ČJ Slovesa

3.ročník ČJ Přídavná jména

3.ročník ČJ Zájmena

3.ročník ČJ Číslovky

4.ročník ČJ Slovní druhy ohebné

4.ročník ČJ Příslovce

4.ročník ČJ Předložky a předpony

4.ročník ČJ Píšeme slova s předponami - I.

4.ročník ČJ Píšeme slova s předponami - II.

4.ročník ČJ Vlastní jména

4.ročník ČJ Abecední řazení slov

4.ročník ČJ Spojky, citoslovce a částice

4.ročník ČJ Procvičování vyjmenovaných slov po b

4.ročník ČJ Procvičování vyjmenovaných slov po l

4.ročník ČJ Procvičování vyjmenovaných slov po m

4.ročník ČJ Procvičování vyjmenovaných slov po pb

4.ročník ČJ Procvičování vyjmenovaných slov po s

4.ročník ČJ Procvičování vyjmenovaných slov po v

4.ročník ČJ Procvičování vyjmenovaných slov po z

 

10 Slabiky,  slova věty (1.,  4. r.)

Zahradníčková, Korfová

 

4.ročník ČJ Souhrnné opakování vyjmenovaných slov b - z

4.ročník ČJ Slovní druhy

4.ročník ČJ Stavba slova

4.ročník ČJ Předpony a předložky

4.ročník ČJ Psaní předpon a předložek

4.ročník ČJ Vlastní jména

4.ročník ČJ Vlastní a obecná jména

4.ročník ČJ Podstatná jména - pád, číslo, rod

4.ročník ČJ Slovesa - osoba, číslo, čas 1. část

4.ročník ČJ Slovesa - osoba, číslo, čas 2. část

 

10

 

1.ročník ČJ Vyvozování hlásek a písmen a, E, e

1.ročník ČJ Vyvozování hlásek a písmen I, i, O, o, U, u

1.ročník ČJ Krátké a dlouhé samohlásky

1.ročník ČJ Vyvozování hlásek a písmen M, m

1.ročník ČJ Vyvozování hlásek a písmen T, t

1.ročník ČJ Hrajeme s hláskou

1.ročník ČJ Vyvozování hlásek a písmen J, j

1.ročník ČJ Opakujeme - M, T, J samohlásky

1.ročník ČJ Hbité čtení

1.ročník ČJ Věty s trojicemi slov

 
Člověk a jeho svět 3.2.XI. Prvouka 10 Čas, lidé, příroda (2.,  3. r.)

 Křížková, Rambousková

 

2.ročník PRV V lese - stromy

2.ročník PRV Lesní plody, byliny a houby

2.ročník PRV Živočichové v lese

2.ročník PRV Ochrana přírody

2.ročník PRV U vody

2.ročník PRV Ve vodě

2.ročník PRV Proměny přírody v létě

2.ročník PRV Léto

3.ročník PRV Opakování 1. díl

3.ročník PRV Opakování 2. díl

 
10

 

3.ročník PRV Domov

3.ročník PRV Rodina

3.ročník PRV Škola

3.ročník PRV Naše obec

3.ročník PRV Světové strany

3.ročník PRV Povrch krajiny a její využití

3.ročník PRV Naše vlast

3.ročník PRV Orientace v čase

3.ročník PRV Jak se žilo dříve

3.ročník PRV Práce a volný čas

 

Vlastivěda 15 Evropský zeměpis (5. r.)

Bitnerová, Beckertová

 

5.ročník V Vrcholy Evropy - vlastivědná matematika

5.ročník V Důležitý přístav - tajenka

5.ročník V Nizozemsko

5.ročník V Na mapě Evropy

5.ročník V Dívej se a zapamatuj si - Slovensko

5.ročník V Evropská města v hádankách

5.ročník V Evropská města v hádankách 2

5.ročník V Polsko - kvíz

5.ročník V Polsko - sestav výpisky

5.ročník V Polsko - Letem světem - Německem

5.ročník V Na návštěvě berlínských muzeí

5.ročník V Cestujeme po Evropě

5.ročník V Státy a hlavní města Evropy v pexesu

5.ročník Zeměpisný kvíz

5.ročník V Vánoce u našich zahraničních sousedů

 

5

 

5.ročník V Evropa na planetě Zemi, poloha, povrch, podnebí

5.ročník V Podnebí, podnebné pásy na území Evropy

5.ročník V Země střední Evropy - Slovensko, Polsko

5.ročník V Země střední Evropy - Německo

5.ročník V Země střední Evropy - Rakousko

 
10 Evropský dějepis (4., 5. r.)

Korfová, Beckertová

 

5.ročník Vl Hospodářský rozvoj českých zemí

5.ročník Vl Vznik Rakousko - Uherska a život jeho obyvatel

5.ročník Vl První světová válka. Vznik československého státu.

5.ročník Vl ČSR - demokratický stát, opakování hra "Riskuj"

5.ročník Vl Život v Československu mezi dvěma válkami

5.ročník Vl Protektorát Čechy a Morava

5.ročník Vl II. světová válka

5.ročník Vl Období vlády jedné strany

5.ročník Vl Opakování - na cestě ke svobodě

5.ročník Vl Obnovení demokracie v Československu

 

10

 

4.ročník Vl Pravěk v obrázcích

4.ročník Vl Pravěk - doby kamenná, bronzová, železná

4.ročník Vl Slované

4.ročník Vl Staré pověsti české

4.ročník Vl Velkomoravská říše

4.ročník Vl Počátky českého státu

4.ročník Vl České království, poslední Přemyslovci

4.ročník Vl Lucemburkové, Karel IV.

4.ročník Vl Jan Hus, husitské války

4.ročník Vl Nástup Habsburků, Bílá hora, Třicetiletá válka

 

Člověk a příroda 3.2.XII. Fyzika 20 Pohyb a vlastnosti těles (6.,  7. r.)

Beneš

 

6.ročník F Co nás obklopuje

6.ročník F Z čeho se tělesa skládají

6.ročník F Skupenství látek

6.ročník F Atomy a molekuly

6.ročník F Vlastnosti atomů a molekul

6.ročník F Těleso a látka - test

6.ročník F Těleso a látka - shrnutí

7.ročník F Co je pohyb

7.ročník F Posuvný a otáčivý pohyb

7.ročník F Průměrná rychlost I.

7.ročník F Průměrná rychlost II.

7.ročník F Okamžitá rychlost

7.ročník F Měření rychlosti

7.ročník F Rovnoměrný - nerovnoměrný pohyb

7.ročník F Laboratorní úloha - určení průměrné rychlosti

7.ročník F Kreslení grafů

7.ročník F Dráha nerovnoměrného pohybu

7.ročník F Výpočet dráhy rovnoměrného pohybu

7.ročník F Pohyb tělesa - test

7.ročník F Pohyb tělesa - shrnutí

 
Chemie 20 Anorganická chemie (8. r.)

Hnátková

 

8.ročník CH Polokovy

8.ročník CH Kovy

8.ročník CH Halogenidy

8.ročník CH Oxidy - názvosloví

8.ročník CH Oxidy

8.ročník CH Sulfidy

8.ročník CH Soli

8.ročník CH Neutralizace

8.ročník CH Chemické látky a jejich vlastnosti

8.ročník CH Směsi a jejich dělení

8.ročník CH Stavba atomu

8.ročník CH Periodická soustava prvků

8.ročník CH Chemická vazba

8.ročník CH Chemická reakce

8.ročník CH Vzduch

8.ročník CH Kyslík

8.ročník CH Vodík

8.ročník CH Voda

8.ročník CH Halogeny

8.ročník CH Kyseliny

 

Přírodopis 10 Zoologie (6., 7. r.)

Kotek, Černá

 

 

6.ročník Př Kruhoústí a paryby

7.ročník Př Sladkovodní ryby

7.ročník Př Mořské ryby

7.ročník Př Dinosauři

7.ročník Př Plazi

7.ročník Př Ptáci

7.ročník Př Ptáci etologie

7.ročník Př Ptáci významní pro člověka

7.ročník Př Vodní ptácii

7.ročník Př Lesní a stromoví ptácii

 

10

 

7.ročník Př Vnější znaky těla ryb

7.ročník Př Rozmnožování ryb

7.ročník Př Anatomie obojživelníků

7.ročník Př Rozmnožování obojživelníků

7.ročník Př Obojživelníci ČR

7.ročník Př Péče ptačích rodičů

7.ročník Př Mokřadní ptáci

7.ročník Př Dravci

7.ročník Př Sovy

7.ročník Př Sokolnictví

 
Člověk a společnost 3.2.XIII. Dějepis 20 Člověk v dějinách (6., 8., 9. r.)

Rychtrová

 

6.ročník D Úvod do studia dějepisu

6.ročník D Historické prameny, časová osa - opakování probrané látky

6.ročník D Pravěk - nejstarší epocha lidských dějin

6.ročník D První zemědělci

6.ročník D Doba bronzová

6.ročník D Doba železná

6.ročník D Keltové na našem území - opakování probrané látky

6.ročník D Pravěk - opakování

6.ročník D Starověký Egypt - úvod

6.ročník D Život v údolí Nilu

8.ročník D Opakování učiva 7. třídy

8.ročník D Baroko, opakování látky

8.ročník D Absolutismus ve Francii

8.ročník D Absolutismus v Rusku

8.ročník D Osvícenský absolutismus v Rakousku

9.ročník D Opakování učiva 8. třídy

9.ročník D První světová válka a její důsledky

9.ročník D Ruské revoluce 1917

9.ročník D Zahraniční politika ČSR ve 20. a 30. letech

9.ročník D Světová hospodářská krize

 

Výchova k občanství
10 Život mezi lidmi  (7. - 9. r.)

Zákutná, Jiroutková

 
10

 

7.ročník VO Vrstevníci

7.ročník VO Komunikace

7.ročník VO Média

7.ročník VO Kultura

7.ročník VO Slušnost pro každý den

7.ročník VO Příjmy a výdaje domácností

7.ročník VO Náboženství

7.ročník VO Krása kolem nás

7.ročník VO Náhradní rodinná péče

7.ročník VO Přírodní a kulturní bohatství

 

 

 

 

zpět na hlavní stránku