Exkurze 6. až 8. tříd Praha  2011

 

Architektura románská, gotická, renesanční a barokní – napříč slohy

Toto bylo hlavním tématem dvou dějepisných exkurzí, které připravila pani učitelka Mgr. Rychtrová pro žáky 6. až 8. ročníků. První exkurze se uskutečnila dne 20. 4. 2011 pro 28 žáků pod vedením Mgr. Rychtrové a Ing. Černé, druhá exkurze se uskutečnila dne 27. 4. 2011 pro 28 žáků pod vedením Mgr. Rychtrové a Mgr. Zákutné.

Cílem obou dějepisných exkurzí byla Praha (Pražský hrad, Loreta, Královská zahrada, prohlídka Hradčanského náměstí). Žáci si společně s vyučující zopakovali známé pojmy týkající se dějin kultury středověku. Vyslechli odborný výklad, prohlédli si i významné stavby a na základě svých znalostí určovali slohy a doplňovali otázky. Také zhlédli část výstavy Příběh Pražského hradu. Obě exkurze nebyly zcela stejné, protože vyučující přihlédla vždy k věkovému složené žáků. +

Žáci si rozvíjeli schopnost poznávání, seznámili se stručně s historickými fakty nezbytně nutnými pro rozlišování uměleckých slohů a také získala další nezbytné informace přímo v terénu.

Dějepisná exkurze byla jak žáky, tak i vyučujícími hodnocena velice kladně.

 Fotogalerie:

 

Louny, 2. 5. 2011                                                                                                            Mgr. Jaroslava Rychtrová

 

                 

 

 

zpět na hlavní stránku