Slavnostní otevření víceúčelového hřiště 2013

 

SLAVNOSTNÍ OTEVŘENÍ ŠKOLNÍHO HŘIŠTĚ A ZAHÁJENÍ PROVOZU

Dlouho očekávaný sportovní areál na naší škole je v provozu. Jednoduché konstatování, ale pro školu a její žáky se jedná o velice cennou informaci a velký dárek.

Dne 5. 6. 2013 se uskutečnilo slavnostní otevření nového sportovního areálu v prostorách školy (viz foto). Stavbu v hodnotě přibližně 4 mil. korun financoval zřizovatel školy tj. město Louny, areál je rozdělen na dvě části: jedna část je určena pouze pro potřeby výuky tj. běžecká dráha, hod, skok do dálky, rozcvička na trávě, venkovní učebna. Druhou část tvoří dvě víceúčelová hřiště, sloužící výhradně ke sportovním účelům (kolektivní míčové hry), jedno menší hřiště je také součástí sportovního areálu pro volnou hru s míčem.

Slavnostního otevření celého areálu s prohlídkou všech jeho částí se zúčastnili všichni členové školské rady, která na škole pracuje, dále pozvání přijali i někteří bývalí i současní zaměstnanci školy. Slavnostního přestřižení pásky se ujal bývalý ředitel školy Mgr. Jiří Rabas, předseda školské rady pan Milan Fürstl a současná ředitelka školy Mgr. Věra Benešová. Ta také vyzvala všechny přítomné k prohlídce areálu a zahájila provoz (viz foto).

Pan učitel Mgr. Ekrt, Mgr. Chrobáková a PaedDr. Hnátková si připravili se svými vybranými žáky ukázky sportovních her a na hřišti hned létaly míče, ozýval se zvuk píšťalek a sportovní křik žáků

Pro zpestření slavnostního okamžiku připravila paní vychovatelka Linajová se svými svěřenkyněmi krátké vystoupení v podání tanečně – sportovního kroužku, který na škole pracuje po celý rok (viz foto).

Pozvání přijal také starosta města pan Šabata a paní místostarostka  Hořejší, kteří se nezúčastnili zahájení, ale prohlídku areálu absolvovali později.

V současné době jsou žáky školy využívána hřiště, ostatní plochy jsou zatím zavřené (voda, bahno, nečistoty).

Pro letní provoz připravuje ředitelka školy provozní řád, otevírací dobu a přístup pro veřejnost, ještě se dolaďují podrobnosti a probíhá jednání se správcem hřiště.

Veřejnosti budou všechny potřebné informace včas zpřístupněny.

Fotogalerie:

6.6.2013                                                                                                                                                 Mgr. Věra Benešová

 

 

 

zpět na aktuality