Hodnocení akce MKL Louny "Pohádkové království" - říjen 2017

 

Hodnocení návštěvy v městské knihovně Louny

Název:                        Pohádkové království

Místo konání:             Městská knihovna Louny

Datum:                       25. 10. 2017

Třídy:                          2. C

 

            Ve středu jsme navštívili městskou knihovnu v Lounech. Knihovna pro děti připravila povídání o pohádkách a jednotlivých známých autorech.

Dětem se od začátku věnovala paní knihovnice, která měla na úvod připravené povídání o pohádkách a znacích, které se zde vyskytují (kouzelné předměty, kouzelné bytosti, triáda apod.). Dále se zmínila o nejznámějších autorech. Poté už následovalo rozdělení žáků do 4 skupin, kdy měla každá skupina za úkol sehrát úryvek z nějaké pohádky, a ostatní žáci měli hádat, o kterou pohádku se jedná. Tuto činnost paní knihovnice zvolila proto, jelikož bylo povídání pro děti moc dlouhé a potřebovali rozptýlení.

Aby se zjistilo, jak žáci znají jednotlivé pohádky a jejich postavy, dostali do skupiny lístečky. Na lístečcích k sobě měli správně přiřadit pohádkové dvojice (např. Jeniček a Mařenka, Fík a Ája atd.).

Po rozdělení a kontrole lístečků následovala činnost, která děti bavila nejvíce. Po místnosti hledali schované míčky a nosili je na jednu hromadu.

Ke konci programu paní knihovnice žákům ukázala různé druhy pohádek, které vyložila na koberec (indiánské pohádky, české pohádky atd.). Žákům zbylo několik minut, aby si mohli knihy prolistovat, popřípadě nějakou krátkou v tichosti přečíst. Kdo chtěl, mohl si v knihovně půjčit knihu, časopis nebo hru.

Paní knihovnice měla program velice pěkně připravený. Zdálo se mi, že v první části bylo povídání o pohádkách poněkud dlouhé, a tak žáci ztráceli pozornost. Proto také paní knihovnice rychle zareagovala a vložila do programu scénky s pohádkami. Nejvíce se mi líbilo řazení pohádkových dvojic a hledání míčků. Bylo vidět, že i tyto činnosti bavily žáky nejvíce.

            Během návštěvy knihovny bylo chování většiny žáků v pořádku až na občasné napomínání a utišování.

  Fotogalerie:

Za třídu 2. C 

Petra Votavová

 

 

 

zpět na aktuality