MKL Louny beseda "O pravdě a lži" 8. B - únor 2018

 

o   pravdě   a   lži

  

BESEDA   PRO   ŽÁKY   ViiI.  B

 

Lektorka

p. Jana Hrbková

Termín

14. 02. 2018

Místo konání

Městská knihovna v Lounech

Doprovod

Mgr. Alena Zákutná

 

 

    

 Beseda byla zaměřena na zamyšlení se nad několika otázkami, např.:

  • Proč lidé lžou?

  • Kdy Vy jste naposledy zalhali?

  • Proč někdy neumíme říci pravdu?

  • Co můžeme lží ztratit nebo naopak získat?

  • Jaký je rozdíl mezi nevinnou lží a úmyslnou lží?

  • Zda je jednoduché či složité lež rozpoznat?

  • Zda může být pravda někdy horší než lež?

      Beseda byla vedena formou řízeného rozhovoru, kdy žáci společně s p. Hrbkovou hledali nepatrné rozdíly při vnímání slova pravda a lež  –  úmyslná lež, milosrdná lež, krutá pravda, žert, ……obhajovali např.:

·         myšlenku, že někdy chtějí zatajit své pocity, aby se vyhnuli nepříjemnostem, posměchu nebo zahanbení

·         přesvědčení, že zatajením části pravdy, pomohou zmírnit bolest, utrpení  

Jednotlivá vysvětlení byla doplňována praktickými zkušenostmi, ukázkami z četby a množstvím vybraných knih k nahlédnutí, které zároveň byly inspirací pro žáky k následnému přečtení.  

      Beseda proběhla v rozsahu dvou vyučovacích hodin, byla pro žáky rozhodně velkým přínosem, neboť objasnění na zvolené otázky v úvodu pečlivě vyhledávali po přečtení ukázky z knihy: 

                 Patrick  Ness  –  Volání  netvora 

Zpočátku stále přemýšleli o lži, ale prezentovaný příběh vyžadoval zamyšlení nad pravdou. 

Žáci vyslechli: 

·         rozhovor chlapce Connora s netvorem

·         příběh prince a jeho dívky a poté pracovali ve skupinkách, kdy obdrželi kartičky s nápisy oběť a pachatel.  

Před sebou měli rozložené kartičky s nápisy: královna, princ, poddaní, dcera sedláka

Úkol žáků spočíval v promyšleném přiřazení kartiček s označením oběť a pachatel k osobám, které v příběhu vystupují a především se ve skupince dohodnout a zdůvodnit, kdo je pachatel a kdo oběť.  

Při hledání důvodů, žáci diskutují:

  • nad pravdou a schopností bezpečně pravdu rozeznat

  • zda je jednoduché ji poznat

  • nad úlohou soudce, který u činu není, a přesto musí rozhodnout, kdo je pachatel

V druhé části besedy nechyběl ani prostor na aktivní zapojení žáků při vysvětlování významu předložených výroků slavných osobností o pravdě a lži.  

J. W. Goethe 

Pravda, která mrzí, je lepší než lež, která potěší.

Rudolf Fabry  

Pravdy jsou vždy dvě, ale jedna je z nich lež.

J. A. Komenský

Nevěřte všemu, co se vám nabízí k uvěření. Všechno si prozkoumejte a přesvědčte se o všem sami.

 Opakovaně s velkým zájmem všichni žáci ve skupinách samostatně plnili zadaný úkol a snažili se obhájit svá tvrzení před spolužáky. 

Správné vyřešení, vyhledání nebo ověření zadané otázky prokazatelně ukázalo, že žáci

v knihovně po celou dobu velice pečlivě naslouchali a měli možnost si informace ověřit v předložených knihách se stejnou či podobnou tematikou, např.: 

Ivona Březinová

Řvi potichu, brácho!

Básník v báglu.

Iva Procházková

Uzly a pomeranče

Jiří Stránský

Perlorodky

Martin Vopěnka

Zpívající město

John Boyne

Chlapec na vrcholu hory

Michal Kraus

Deník 1942 - 1945

       Vzhledem k maximálnímu zapojení žáků a možnosti získání i praktických zkušeností byla beseda poučná, především však zajímavá, neboť žáci s p. Hrbkovou velmi ochotně spolupracovali.

 Fotogalerie:

 

11. 3. 2018                                                                                           Zpracovala: Mgr. Alena Zákutná

 

 

 

zpět na aktuality