Zahájení školního roku  prvňáčků 2017/2018

 

Země v nákupním košíku

18 .9. a 25. 9. 2017

Letošní environmentální aktivity školy  jsme na druhém stupni zahájili realizací projektu v osmých ročnících a  to výukovým programem „Země v nákupním košíku“. Projekt je finančně podpořen Ústeckým krajem z dotačního programu pro rozvoj EVVO v Ústeckém kraji. Iniciovalo jej město Louny a realizovalo ve spolupráci s EC Dymnivka při DDM Postoloprty.

Děti se tvořivou formou seznámily s vlastní odpovědností při nakupování potravin, objasnily si nové pojmy, např. globální jih či odpovědná spotřeba. Seznámily se s aktivitami lidí, kteří se snaží o zachování tropických deštných lesů.

Paní Ing. Parýzková z ekologického centra Dymnivka svým pojetím problematiky děti velice zaujala a ty aktivně se účastnily všech aktivit.

Atmosféru vám přiblíží několik fotografií. 

Fotogalerie:

Louny, 28. 9. 2017                                                                

Zpracovala Ing. R. Černá

 

 

 

zpět na aktuality