Kroužky ŠD školní rok 2017/2018

 
       

KROUŽKY ŠD VE ŠKOLNÍM ROCE 2017/18

 

Ve školním roce 2017/18 nabízíme účastníkům přihlášeným do ŠD tyto zájmové kroužky.  Kroužky ŠD pod vedením vychovatelek jsou bezplatné.

Kroužky začínají v týdnu od 18. 9. 2017

 

Pondělí    15:00h – 15:45h  „VÝTVARKA“ pro 4. ročníky 

                                                                                 (S. Alinčová)

Pondělí    15:00h – 15:45h  „TVOŘÍLEK“  pro 2. a 3. ročníky 

                                                                                 (Bc. L. Bauerová)

Pondělí    15:00h – 15:45h   „VÝTVARNÍČEK“  pro 1.ročníky 

                                                                                  (P. Hellerová)

Čtvrtek     15:00h – 15:45h   „ZPÍVÁNKY“  pro 1. a 2. ročníky 

                                                                                   (P. Hellerová)

 Zájmové kroužky, které jsou určené pro účastníky ve školní družině, kteří platí pravidelné měsíční školné a kroužky vedou vychovatelky školní družiny, jsou  ZDARMA.

 

Louny, 26. září 2017                                       Mgr. Věra Benešová, ředitelka základní školy

 

zpět na ŠD