Ukončení školního roku 2007/ 2008

 

Slavnostní ukončení školního roku 2007/2008 v prvních ročnících (1.A, 1.B) za přítomnosti Mgr. Jana Čermáka (místostarosta města Loun) v kmenových třídách a ukončení školního roku 2007/2008 žáků devátých ročníků (9.A, 9.B) za Mgr. Jana Čermáka a ostatních pedagogických pracovníků v tělocvičně školy. 

Opět několik fotografií z akce (viz foto).

Louny, červenec 2008                                                                                  ředitelka školy

 

 

 

zpět na aktuality