Velikonoční dílny v Městské knihovně  2011

 

Datum : 14.4.2011    od 13-14 h.

Místo : Městská knihovna v Lounech

Třída :  2.B a 2.A

Vyučující : M.Křížková a L.Meruňková

 Dne 14.4. jsme  s dětmi šly do Městské knihovny v Lounech na velikonoční dílny,které pořádal  Spolek paní ,dam a dívek..Paní knihovnice Hrbková děti přivítala a krátce se zmínila o velikonočních zvycích.Děti měly možnost na různých stanovištích si zkusit různé techniky zdobení kraslic (voskem,cibulovými slupkami,dírkami apod.),uplést si pomlázku z 8 proutků pod vedením instruktorů.Dále si mohly vyrobit košíček na vajíčko z papírových ruliček,ozdobit si perníček,tkát na tkalcovském stavu,česat vlnu a podívat se na práci přadleny u kolovrátku.Akce se dětem velice líbila a jednotlivá stanoviště navštěvovaly s nadšením.Z knihovny si pak odnášely mnoho výrobků. Akce se všem dětem  líbila a ochotně s paní knihovnicí spolupracovaly.Spolek již tradičně byl perfektně připravený na návštěvu dětí.Po celou dobu se všem dětem ochotně a trpělivě věnovalo hned několik žen.

Po celou dobu návštěvy knihovny se všechny děti chovaly slušně podle předem pohodnutých pravidel.Náplň dílen vhodně doplnila výuku zejména Prvouky.       

 

 Zapsala:M.Křížková a L.Meruňková

 

V Lounech 26.4.2011        

                 

 

 

zpět na hlavní stránku