Setkání městské a vesnických škol  2011

 

Setkání městské a vesnické školy

 

Na Základní školu v Lounech, Školní 2426 zavítala ve středu 27. dubna milá návštěva žáků

5. ročníku z MŠ a ZŠ Zeměchy a žáků 3. až 5. ročníku ze ZŠ Ročov. Program na celé dopoledne velice pečlivě pro své vrstevníky (a možná i budoucí spolužáky) připravovali žáci ze třídy 5. B pod odborným dohledem Mgr. M. Rambouskové. Žákyně Tereza Blahoutová, mluvčí třídy, hosty uvítala a seznámila je s připraveným programem. Následovalo plnění úkolů: jazykolamy (D. Csonková), prohlídka školy podle mapky s plněním otázek (K. Kopta, M. Tvrdík, P. Voglová), prezentace výuky na interaktivní tabuli (P. Voglová, T. Blahoutová), zhotovení výrobku - ruční práce ve školním klubu (K. Popová, E. Vrbová), sportovní hry v tělocvičně (V. Drobná). Společné měření sil proběhlo v tělocvičně školy při vybíjené. Závěr společného setkání všech žáků probíhal v kmenové třídě 5. B, kde vedle vyhodnocení soutěží s rozdáním odměn pro ty nejlepší, následovalo závěrečné slovo ředitelky školy (Mgr. V. Benešová).

 Fotogalerie:

 

Za kolektiv třídy 5. B Tereza Blahoutová

 

                 

 

 

zpět na hlavní stránku