Úprava platby za školní oběd od 1. 9. 2017

 

ÚPRAVA PLATBY ZA ŠKOLNÍ OBĚD

 Z rozhodnutí ředitelky školy dochází od 1. 9. 2017 k úpravě ceny oběda pro jednotlivé strávníky ve školní jídelně na Základní škole Louny, Školní 2426, příspěvková organizace v následující výši:

strávník      do     6 let                                                           18,- Kč

strávník      7 –    10 let                                                         20, - Kč

strávník      11 – 14 let                                                          22, - Kč

strávník      15 a více let                                                        24, - Kč

zaměstnanec školy                                                                 27, - Kč 

Poznámka: do věkové skupiny je strávník zařazován na dobu školního roku, ve které dosahuje věku podle výše uváděných bodů. Doplňková činnost: není na škole provozována. 

Platba školních obědů je možná dvěma způsoby: bankovním převodem a v hotovosti. 

Bankou je nutné zadávat příkaz k platbě včas, protože strávník si může stravu odebrat, až když je finanční částka na účtu školy.

V hotovosti je možné platit obědy u vedoucí školní jídelny denně od 6. 30 do

11. 00 hodin a od 13. 30 do 14. 15. hodin.  

 

V Lounech 6. 6. 2017

 Mgr. Věra Benešová

    ředitelka školy

 

 

zpět na obsah školní rok