Plavecký výcvik ve školním roce 2017/2018

 

PLAVECKÝ VÝCVIK 2017/2018

V souladu s Rámcovým vzdělávacím programem pro základní vzdělávání a se Školním vzdělávacím programem pro základní vzdělávání Základní školy Louny, Školní 2426, příspěvková organizace je ve vzdělávací oblasti Člověk a zdraví zakotvena povinnost realizovat povinný plavecký výcvik pro vybrané ročníky žáků na I. stupni.

Na Základní škole Louny, Školní 2426, příspěvková organizace se tohoto plaveckého výcviku zúčastňují žáci 3. a 4. ročníků v rozsahu 20 výukových lekcí v každém ročníku. Ve školním roce 2017/2018 se povinného plaveckého výcviku zúčastňují žáci 3. A, 3. B, 4. A, 4. B.

Na základě řádně uzavřené Smlouvy mezi Základní školou Louny, Školní 2426, příspěvková organizace, zastoupenou ředitelkou školy a Plaveckou školou Jany Prokešové PROSEN, zastoupenou ředitelkou plavecké školy se plavecký výcvik uskuteční v Libochovicích v plavecké hale v areálu Domova důchodů.

Na základě řádně uzavřené Smlouvy mezi Základní školou Louny, Školní 2426, příspěvková organizace, zastoupenou ředitelkou školy a firmou OHEM s.r.o., zastoupenou majitelem autodopravy bude zajištěna autobusová doprava po celou dobu, kdy budou plavecké výcviky probíhat.

Pro oblast dopravy využila ředitelka školy možnost zapojení školy do rozvojového programu, vyhlášeného Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy pro období od 1. 1. 2018 do 30. 6. 2018 pod názvem Podpora výuky plavání v základních školách v roce 2018 (II. etapa), vydaného pod čj. MSMT-21088/2017-1. Účelem rozvojového programu je podpořit výuku plavání žáků 1. stupně základních škol prostřednictvím dotace, která bude určena na ostatní náklady a to na dopravu žáků 1. stupně základní školy z místa poskytování vzdělávání (tj. Louny) do místa výuky plavání (Libochovice) a zpět.

 

Plavecká výuka bude realizovaná ve školním roce 2017/2018 následovně:

3. A (třídní učitelka Mgr. Jiřina Nipauerová) od 5. 1. 2018 do 23. 3. 2018 vždy v pátek

(5. 1., 12. 1., 19. 1., 26. 1., 16. 2., 23. 2., 2. 3., 9. 3., 16. 3., 23. 3. 2018).

3. B (třídní učitelka Mgr. Lucie Larvová) od 5. 1. 2018 do 23. 3. 2018 vždy v pátek

(5. 1., 12. 1., 19. 1., 26. 1., 16. 2., 23. 2., 2. 3., 9. 3., 16. 3., 23. 3. 2018).

4. A (třídní učitelka Mgr. Marie Rambousková) od 6. 4. 2018 do 8. 6. 2018 vždy v pátek

(6. 4., 13. 4., 20. 4., 27. 4., 4. 5., 11. 5., 18. 5., 25. 5., 1. 6., 8. 6. 2018).

4. B (třídní učitelka Mgr. Jana Bitnerová) od 6. 4. 2018 do 8. 6. 2018 vždy v pátek

(6. 4., 13. 4., 20. 4., 27. 4., 4. 5., 11. 5., 18. 5., 25. 5., 1. 6., 8. 6. 2018).

 

Plavecký výcvik je pro všechny žáky zdarma. Mzdové i provozní náklady hradí škola. Žák je uvolněn pouze ze zdravotních důvodů, potvrzení předkládá ředitelce školy.

 

Louny, leden 2018                                                    Mgr. Věra Benešová, ředitelka školy

 

 

zpět na obsah školní rok