Plán činnosti školy na I. pololetí školního roku 2017/2018

  

 Kalendář výuky, porad, schůzek a dalších akcí pro školní rok 2017/2018 – I. pololetí

Škola je zapojená do projektů „Pro školy“, „Školní mléko“, „Ovoce do škol“. Ve škole se zaměříme na plnění průřezového tématu Osobnostní a sociální výchova (mezilidské vztahy a komunikace) v celoročním projektu „Umění spolupracovat“. Pozornost věnujeme i dílčím projektům ve škole (oblast dopravní výchovy, zdravého životního stylu, čtenářské i internetové gramotnosti). Dalším celoročním projektem je projekt „ZOO v České republice“.

Září 2017

Dne 04. 09. (PO) - zahájení školního roku 2017/2018.

Dne 04. 09. (PO) – odborné vzdělávání pedagogů školy od 10. 00 hod. (inkluze).

Dne 12. 09. (ÚT) - třídní schůzky pro rodiče žáků I. a II. stupně od 16. 00 hod.

Dne 20. 09. (ST) – pracovní odpoledne pro určené pedagogy (začínající, uvádějící, asistenty).

Dne 28. 09. (ČT) - Den české státnosti (státní svátek).

Projekty měsíce:Svět kolem nás/Vietnam – brána do Indočíny“(vzdělávací projekt), „Evropský den jazyků“,Z pohádky do pohádky“(I. ročníky), „Zvládneme to“ (pro žáky VI. ročníků). V tomto měsíci budou probíhat i jednodenní adaptační pobyty žáků (do okolí). 

Říjen 2017

Dne 10. 10. (ÚT) - třídní schůzky pro rodiče žáků 1. A, 1. B od 15. 00 hod. (kmenové třídy).

Dne 18. 10. (ST) – pracovní odpoledne (určeno pedagogickým pracovníkům I. stupně, ŠD).

Podzimní prázdniny – dne 26. 10. (ČT) a 27. 10. 2017 (PÁ).

Dne 28. 10. (SO) - Den vzniku samostatného československého státu (státní svátek).

Projekty měsíce: v rámci projektu „Umění spolupracovat“ budou probíhat ročníkové projekty I. stupeň: „Pošta“, II. stupeň „Moderní je nekouřit“ nebo „Chraňte stromy“. 

Listopad 2017

Dne 14. 11. (ÚT) - třídní schůzky pro rodiče žáků 1. A, 1. B od 15. 00 hod. (kmenové třídy).

Dne 15. 11. (ST) - pedagogická rada I. a II. stupně (odpoledne).

Dne 17. 11. (PÁ) - Den boje za svobodu a demokracii (státní svátek).

Dne 22. 11 (ST) – pracovní odpoledne (určeno pedagogickým pracovníkům II. stupně).

Projekty měsíce: v rámci jednoho předmětu či příbuzných předmětů (tzv. malé projekty). 

Prosinec 2017

Dne 12. 12. (ÚT) - třídní schůzky pro rodiče žáků 1. A, 1. B od 15. 00 hod. (kmenové třídy).

Vánoční prázdniny- od 23. 12. (SO) do 2. 1. 2018 (ÚT), vyučování začne ve středu 3. 1. 2018

Projekt měsíce: „Vánoční dílny/vyrábíme vánoční ozdoby“ (pracovní dílny). 

 

Leden 2018 - vyučování začne ve středu 3. ledna 2018.

Dne 16. 01. (ÚT) - třídní schůzky pro I. st. od 15. 00, II. st. od 16. 00 do 18. 00 hod.

Dne 24. 01. (ST) - pedagogická rada I. a II. stupně (odpoledne).

Dne 31. 01. (ST) – vysvědčení za I. pololetí 2017/2018 (běžná výuka dle rozvrhu).

Jednodenní pololetní prázdniny dne 02. 02. 2018 (pátek).

Projekt měsíce: v rámci projektu „Umění spolupracovat“ budou probíhat projekty na libovolně zvolené téma mezi třídami I. a II. stupně (domluva mezi učiteli a žáky).

 

Porady vedoucích zaměstnanců budou probíhat vždy každé první pondělí v měsíci.

 

Služba ve škole pro veřejnost (do 16. 00 hodin)

PO/ účetní školy              ÚT/ zástupkyně ŘŠ                   ST/ pracovnice PaM            ČT /ředitelka školy                     / vychovatelka školní družiny

 

Pravidelné konzultační hodiny pedagogů I. a II. stupně pro rodiče žáků školy vždy

v úterý od 15. 00 hod. do 16. 00 hod. buď v kmenových třídách, nebo v kabinetech.

 

Výchovná poradkyně Mgr. L. Cvešprová (tel. 415652310, e- mail zastupce@8zs.ln.cz)

Školní metodik prevence Mgr. J. Bitnerová (tel. 415652310, e- mail Bitnerova@8zs.l.ncz)

Konzultace a osobní jednání na základě telefonické či osobní domluvy a sjednaného termínu.

 

Měsíční plány pro školní družinu a školní klub (zveřejňováno ve škole i na webu školy).

 

Pro II. pololetí školního roku 2017/2018 připravuje vedení školy:

Celoškolní projekt spojený se školními výlety „ZOO v České republice“.

Aktivity v rámci projektu „Umění spolupracovat“ (projekty třídní, ročníkové, celoroční).

Plavecké výcviky“ pro žáky 3. a 4. ročníků v Libochovicích.

Aktivity spojené s tématem „Prostorem a časem 1. světové války“.

V rámci Mezinárodního dne vody projekt „Wastewater – odpadní voda“.

Lyžařský výcvik (leden, únor 2018).

Ozdravný pobyt PAŽIT (březen – červen 2018).

Akademie 2017.

Exkurze, školní projekty a výlety pro žáky školy v návaznosti na projekt „Umění spolupracovat“ a „ZOO v České republice“.

 

Den otevřených dveří pro žáky a zákonné zástupce dne 7. 3. 2018 po celý den.

Zápis 2018 – nově v souladu se školským zákonem, novela č. 178/2016 Sb. od 1. 9. 2016 termín zápisu do prvních tříd ZŠ od 1. dubna 2018 do 30. dubna 2018 (termín bude upřesněn).

 

Třídní schůzky pro zákonné zástupce žáků školy

Dne 15. 05. (ÚT) pro I. st. od 15. 00 hod., pro II. st. od 16. 00 hod. / klasické třídní schůzky.

 

Pedagogické rady

Dne 25. 04. (ST) – pro pedagogické pracovníky I. a II. stupně (odpoledne).

Dne 21. 06. (ČT) pedagogická rada I. a II. stupně /odpoledne (možná změna).

 

Prázdniny

Jarní prázdniny v týdnu od 05. 02. – 09. 02. 2018 (pro okres Louny).

Velikonoční prázdniny dne 29. 03. (ČT) a 30. 03. (PÁ) 2018.

Hlavní prázdniny budou trvat od soboty 30. července 2018 do pátku 31. září 2018, období školního vyučování ve školním roce 2018/2019 začne v pondělí 3. září 2018.

Podrobné informace v týdenních plánech školy či na poradách vedoucích zaměstnanců.

 

Louny, srpen 2017                                                    Mgr. Věra Benešová,             ředitelka školy

Ředitelství školy si vyhrazuje právo na možné změny či aktualizaci u uváděných údajů.

 

 

 

zpět na obsah školní roky