Plán činnosti školy na II. pololetí školního roku 2017/2018

  

Kalendář výuky, porad, schůzek a dalších akcí pro školní rok 2017/2018 – II. pololetí

 

Škola je zapojená do projektů „Pro školy“, „Školní mléko“, „Ovoce do škol“. Ve škole se zaměříme na plnění průřezového tématu Osobnostní a sociální výchova (mezilidské vztahy a komunikace) v celoročním projektu „Umění spolupracovat“. Pozornost věnujeme i dílčím projektům ve škole (oblast dopravní výchovy, zdravého životního stylu, čtenářské i internetové gramotnosti). Dalším celoročním projektem je projekt „ZOO v České republice“.

 

ÚNOR 2018

Plavecký výcvik tříd 3. A, 3. B v Libochovicích, projekt Šablony MŠ a ZŠ 1.

Dne 1. 2. (ČT) – zahájení II. pololetí školního roku 2017/2018.

Dne 2. 2. (PÁ) – jednodenní pololetní prázdniny pro žáky školy, pro zaměstnance školy školící a sanitární den (pro pedagogickou oblast budou podrobnosti upřesněny).

Dne 9. 2. (PÁ) – výplatní termín v kanceláři č. 122 (od 9. 00 hod. do 13. 45 hod.).

Ve dnech 5. 2. – 11. 2. „jarní prázdniny“ pro oblast Louny (dovolené, samostudium, škola), provoz ve školní družině bude PO - PÁ zajištěn od 7. 00 hod. do 16. 00 hod. (nabídka žákům).

Dne 28. 2. (ST) – Den otevřených dveří pro veřejnost (od 8. 00 hod. do 16. 00 hod.).

Dne 28. 2. (ST) - pracovní porada pedagogických pracovníků školy (odpoledne).

Dne 28. 2. (ST) – závěrečné jednání hlavní inventarizační komise (ředitelna).

Další aktivity: školní a okresní kola olympiád, programy pro žáky I. a II. stupně, akce ŠD a ŠK (např. Klub Dymnivka realizuje tematický program – „Hliněné odpoledne“).

Projekty – „výtvarný projekt MKL „Afrika“ (projekt má uzávěrku do 8. 3. 2018), soutěž „Souboj čtenářů 2018“ je určená pro žáky 6. tříd (přihláška do 31. 1. 2018) a dále pokračuje.

 

BŘEZEN 2018

Plavecký výcvik tříd 3. A, 3. B v Libochovicích (do 23. 3.), projekt Šablony MŠ a ZŠ 1.

Dne 5. 3. (PO) - provozní porada vedoucích zaměstnanců (dopoledne – ředitelna).

Dne 9. 3. (PÁ) – výplatní termín, výdej v kanceláři školy č. 122 (od 9. 00 do 13. 45 hod.).

Dne 28. 3. (ST) – Den otevřených dveří pro veřejnost (od 8. 00 hod. do 16. 00 hod.).

Dne 28. 3. (ST) - pracovní porada pedagogických pracovníků školy (odpoledne).

Velikonoční prázdniny dne 29. 3. (ČT) a 30. 3. (PÁ) 2018 a Velikonoční pondělí 2. 4. 2018.

Okresní kolo Puškinova památníku (ZUŠ Louny) – termín bude upřesněn.

Projekty: „Literární dvojice“ čtenářská gramotnost, projekt bude probíhat ve spojení I. a II. stupeň s aktivním zapojením všech žáků v rámci měsíce knihy, pro II. stupeň aktivity spojené s tématem „Prostorem a časem 1. světové války“ (předmětové projekty po celý rok 2018).

 

DUBEN 2018

Zahájení plaveckého výcviků žáků 4. A, 4. B v Libochovicích (od 6. 4.), projekt Šablony.

Dne 4. 4. (PO) - provozní porada vedoucích zaměstnanců (dopoledne – ředitelna).

Dne 4. 4. (PO) - pracovní odpoledne některých PP školy (organizace zápisu 2018).

Dne 6. 4. (PÁ) a 7. 4. (SO) – „Zápis dětí“ do prvního ročníku pro školní rok 2018/2019.

Dne 11. 4. (ST) – výplatní termín, výdej v kanceláři č. 122 (od 9. 00 do 14. 00 hod.).

Dne 18. 4. (ST) – náhradní zápis dětí do 1. tříd (od 14. 00 do 16. 00 hod.).

Dne 25. 4. (ST) - pedagogická rada pro PP I. a II. stupně (odpoledne).

Dne 30. 4. (PO) - projekt „Jak se zachovat když“ – zaměřený hlavně na první pomoc.

Akce ŠD (např. Klub Dymnivka realizuje program – „Od ovečky ke klubíčku“).

Projekty měsíce: akce spojené s celoškolním projektem: „ZOO v České republice“(třídní),

pro II. stupeň aktivity spojené s tématem „Prostorem a časem 1. světové války“ (třídní a předmětové projekty po celý rok 2018).

 

KVĚTEN 2018

Plavecký výcvik tříd 4. A, 4. B v Libochovicích (do 8. 6.), projekt Šablony MŠ a ZŠ 1.

Ozdravný pobyt pro žáky z I. a II. stupně (přesné termíny budou upřesněny).

Dne 1. 5. (ÚT) – Svátek práce (státní svátek).

Dne 7. 5. (PO) – ředitelské volno pro žáky školy.

Dne 8. 5. (ÚT) – Den vítězství (státní svátek).

Dne 11. 5. (PÁ) – výplatní termín, výdej v kanceláři č. 122 (od 9. 00 do 13. 45 hod.).

Dne 15. 5. (ÚT) – třídní schůzky pro I. st. od 15. 00 hod. a od 16. 00 hod. pro II. stupeň.

Projekt v oblasti dopravní výchovy pro žáky 4. ročníků (dopravní hřiště Most).

Dne 23. 5. (ST) – pracovní porada pedagogických pracovníků školy.

Aktivity: třídní besídky ke „Dni matek“ (zapojení I. stupeň, PT, školní družina).

Celoškolní projekt: projekt „ZOO V České republice“(vlastní realizace květen, červen).

 

ČERVEN 2018

Ozdravný pobyt pro žáky z I. a II. stupně (přesné termíny budou upřesněny).

Fotografování třídních kolektivů na I. a II. stupni (termín bude upřesněn).

Dne 11. 6. (PO) – výplatní termín, výdej v kanceláři č. 122 (od 9. 00 do 15. 00 hod.).

Dne 13. 6. (PO) - provozní porada vedoucích zaměstnanců (dopoledne – ředitelna).

Školní výlety (třídní projekty dle ŠVP) budou probíhat v týdnu od 11. 6. do 18. 6. 2018.

Akce ŠD (např. Klub Dymnivka realizuje program – „Živá zahrada“).

Dne 21. 6. (ČT) – pedagogická rada PP pro I. a II. st. (odpoledne) + fotografování PP.

Dne 25. 6. (ST) – informativní schůzka pro rodiče nově nastupujících žáků v září 2018.

Dne 29. 6. (PÁ) - vydávání vysvědčení za školní rok 2017/2018.

Dne 29. 6. (PÁ) – výplatní termín, výdej v kanceláři č. 122 (od 9. 00 do 13. 00 hod.).

Ukončení výukové části školního roku 2017/2018.

 

ČERVENEC, SRPEN 2018:

Hlavní prázdniny budou trvat od pondělí 2. července 2018 do pátku 31. srpna 2018.

V období školních prázdnin /srpen – opravné zkoušky žáků a hodnocení v náhradním termínu.

Období školního vyučování ve školním roce 2018/2019 začne v pondělí 3. září 2018.

 

Služba ve škole pro veřejnost (do 16. 00 hodin)

PO/ účetní školy                                                                   ÚT/ zástupkyně ředitele školy

ST/ sekretářka školy a pracovnice PAM                               ČT/ ředitelka školy

PÁ /vychovatelka školní družiny       Denně: vrátný od 6. 00 do 17. 00 hod. (hlavní vchod).

 

Pro zákonné zástupce probíhají každé úterý od 15.00 do 16. 00 hod. konzultační hodiny.

 

Všechny akce školy budou zveřejňovány v týdenních plánech školy a projednávány na poradách. Prostor pro případné změny, ze strany ředitelství, je vyhrazen.

 

Louny, leden 2018                                                    Mgr. Věra Benešová,             ředitelka školy

 

 

 

zpět na obsah školní roky