MKL Louny "Největší poklad" - listopad 2017

 

Hodnocení návštěvy Městské knihovny 

Dne: 28. 11. 2017

Třída: I. A

Vyučující: Lenka Meruňková 

V úterý 28. 11. se třída zúčastnila besedy v městské knihovně s názvem Největší poklad. Paní knihovnice Jana Hrbková děti seznámila s knihou Arcadia Lobata. Hravou formou je vtáhla do děje knihy, kde se čarodějnice se svým havranem snaží najít poklad, aby mohla být zvolena královna čarodějnic. Při svém putování na moři se spřátelí s velrybou, která se stane jejich kamarádkou. Na schůzce čarodějnic je zvolena právě naše čarodějnice, protože největší poklad na světě je přece kamarádství.

Lekce se žákům líbila. Až na výjimky byli pozorní, zajímali se i o jiné nabízené knihy. Někteří si knihy i vypůjčili a odnesli domů.

Zapsala: Lenka Meruňková

   Fotogalerie:

 

Zhodnocení  akce:     Největší poklad - návštěva městské knihovny v Lounech.

Konané  dne 22.11.2017 od 10.00hod.

Účast tříd:  1.B a  přípravná třída, celkem  21 žáků.

Učitelky:  Mgr. Bouzová Zdeňka  a  Mgr. Potrebuješová Eva

Pracovnice knihovny:  Jana Hrbková

                                                                     Největší poklad 

         Dnes navštívily obě třídy městskou knihovnu v Lounech v rámci akce Největší poklad, kterou žáky provázela pracovnice knihovny Jana Hrbková.  Knihovnu jsme navštívili v rámci literární výchovy za účelem podpory čtenářské gramotnosti žáků.

          Nejprve se žáci seznámili s knihou Největší poklad od Arcadia Lobata. Prohlédli si její celkový vzhled, obálku a ilustrace. Paní Hrbková motivovala  žáky povídáním a otázkami o tom, co je to vlastně poklad. Žáci si začali uvědomovat, že pro každého může poklad znamenat něco jiného a že mezi poklady lidé řadí i lásku, přátelství, zdraví apod.  Žáci jmenovali  vlastnosti  opravdového kamaráda a uvědomovali si, jak je důležité mít správného kamaráda. Lekce byla doplněna pohybovým doprovodem (let na koštěti, plavání v moři, čarování ….), otázkami k textu a k ilustracím.

          V poslední části si děti mohly prohlížet knihy s tématikou přátelství. Při tom si zopakovaly správné zacházení s knihou.  Závěrem  dostaly pozvánky na nedělní akci v knihovně, která bude plná her a soutěží  pro děti.

          Návštěva knihovny v rámci literární výchovy pozitivně přispěla zajímavou formou k tématu přátelství a ještě více podpořila jejich vztah ke knihám a motivovala žáky obou tříd k podpoře předčtenářských  dovedností a také k návštěvám  knihovny do budoucna.

 Dne  23.11.2017 zpracovala:           Tř. uč.  1. B  Mgr. Zdeňka Bouzová, Přípr. tř. Mgr. Potrebuješová Eva

   Fotogalerie:

 

 

 

 

zpět na aktuality