POŽADAVKY ŠKOLY NA ZAJIŠTĚNÍ UČEBNÍCH POMůCEK,

SEŠITů A DALŠÍCH POMůCEK

PRO ŠKOLNÍ VÝUKU PRO ŠK. ROK 2017/2018

 

POŽADAVKY NA VÝUKU PRO ŠKOLNÍ ROK 2017/2018

 

 

 

 

 

 

 

 

Louny, srpen 2017

 

Děkuji všem rodičům za spolupráci                           Mgr. Věra Benešová, ředitelka školy

 

zpět na obsah školní rok