Pravidla veřejného provozu víceúčelového hřiště

 

PRAVIDLA VEŘEJNÉHO PROVOZU VÍCEÚČELOVÉHO ŠKOLNÍHO HŘIŠTĚ

Období provozu je od 15. června do 15. září daného roku s touto otevírací dobou:

červen a září                                      PO – PÁ         17. 00 – 20. 00 hod.

                                                          

červenec – srpen                               PO – SO         13. 00 – 20. 00 hod.

V tuto provozní dobu je možný komerční pronájem hřišť, na základě osobní domluvy se správcem (kustodem), který je vždy v uvedené provozní době přítomen.

·         Jednotlivec zaplatí, vždy při vstupu na velké hřiště za účelem sportu 10,- Kč.

·         Organizované skupiny zaplatí za pronájem malého hřiště 150,- Kč/hod, za velké hřiště 200,- Kč/hod.

·         Dětem do 6 let bez doprovodu dospělé osoby vstup zakázán.

Hřiště lze využívat na: volejbal (2x hřiště), nohejbal (2x), vybíjená (2x), přehazovaná (2x), tenis (1x), minifotbal (1x), házená (1x), badminton, streetball.

Škola zapůjčuje tyto sportovní potřeby: basketbalové míče, míče na nohejbal, volejbal, minikopanou, kůly a sítě na tenis, nohejbal, volejbal.

Sportovní potřeby lze bezplatně zapůjčit u správce hřiště (viz rozpis služeb).

 

KAŽDÝ ÚČASTNÍK JE POVINEN

 

- respektovat skutečnost, že sportovní plocha slouží výhradně ke sportovním účelům

- na sportovní plochu vstupovat vždy pouze ve sportovní obuvi

- respektovat přísný zákaz používání kopaček s hroty a tretry s hřebíky

- respektovat návštěvní řád a pokyny správce hřiště (kustoda)

- chovat se slušně a ukázněně tak, aby neohrožoval ostatní a ani sám sebe (škola ani správce hřiště neodpovídá za bezpečnost účastníků provozu)

- dodržovat čistotu, pořádek, a neničit zařízení (v případě poškození, nebo zničení bude škola vymáhat náhradu)

JE ZAKÁZÁNO

 

- vodit na sportoviště zvířata

- jezdit na kole nebo kolečkových bruslích

- vstupovat na hřiště při dešti, sněhu a náledí

- jíst, kouřit, konzumovat alkoholické nápoje, slazené nápoje a omamné látky

- odhazovat žvýkačky či nedopalky na hrací plochu či v areálu sportovišť (hřišť)

- odnášet sportovní náčiní mimo hřiště

- stanovat, nocovat, rozdělávat a udržovat otevřené ohně

- pořádat propagační, reklamní či jiné akce bez souhlasu provozovatele hřiště

KONTAKT - správce hřiště: p. Doskočil 608 300 348

KONTAKT - správce hříště: p. Fialka 733 276 355

 

Louny, květen 2017                                                  Mgr. Věra Benešová, ředitelka školy

 

 

 

zpět na školní hřiště