Slavnostní předání  školy po ukončení projektu "Stavební úpravy a zateplení objektů Základní školy Louny, Školní 2426." dne 3.12.2009

 

Slavnostní předání školy žákům po dokončení projektu: „Stavební úpravy a zateplení objektu Základní školy Školní 2426, Louny“.

Proběhlo dne 3.12.2009 od 13 hod. s tímto programem

 

  • zpěv žáků školy

  • Ing. Kalivodová (přivítání, zahájení, popis projektu: finance, harmonogram)

  • Ing. Maier (uvedení dodavatelů stavby, předání dokončené stavby p. starostovi)

  • Ing. Kerner (předání školy do užívání)

  • Ing. Benešová (poděkování za úpravu a zateplení školy a pozvání všech přítomných na prohlídku)

  • přestřižení pásky

  • přípitek

  • prohlídka budovy školy a výstavky fotografií „ŠKOLA PŘED a PO“

 

Pro připomenutí hlavní údaje o projektu

POPIS PROJEKTU:

Zkratky:

SFŽP ČR - Státní fond životního prostředí České republiky

EU - Evropská unie

OPŽP – operační program životního prostředí

 

Finance:

 

Celkové investiční náklady na projekt: 19.606.000 Kč

   Veškeré stavební práce: 18.370.000 Kč

   Proj. dokumentace: 74.000 Kč

   Energetický audit: 22.000 Kč

   Koordinátor BOZP: 100.000 Kč

   Dotační management: 900.000 Kč

   Technický dozor: 140.000 Kč

 

Celkové uznatelné náklady SFŽP ČR činily 14.036.128 Kč:

- celková dotace: 12.632.514 Kč (90% uznatelných nákladů)

     z toho: - příspěvek z fondů EU 11.930.708 Kč (85% uznatelných nákladů)

                - příspěvek SFŽP ČR 701.806 Kč (5% uznatelných nákladů)

- příspěvek města Louny 1.403.614 Kč (10% uznatelných nákladů)

 

Město Louny tento projekt celkem financovalo částkou 6.973.486 Kč.

 

 

Harmonogram:

 

Dne 29.01.2008 podána žádost o podporu (dotaci) na SFŽP ČR

Dne 30.06.2008 byl Ministerstvem životního prostředí ČR vydán Registrační list akce s přiznáním podpory (dotace)

Dne 25.05.2009 bylo Ministerstvem životního prostředí ČR vydáno Rozhodnutí o poskytnutí dotace

Den 15.06.2009 byla uzavřena Smlouva o poskytnutí podpory ze SFŽP ČR v rámci OPŽP.

 

 

Stavební práce byly započaty 18.11.2008

Stavební práce byly ukončeny 13.11.2009

Dne 30.11.2009 proběhla stavebním úřadem závěrečná kontrolní prohlídka, která neshledala závady.

 

DODAVATELÉ AKCE:

 

Hlavní dodavatel stavby: Sdružení společností pro stavební úpravy a zateplení objektu ZŠ Školní 2426, Louny zastoupené Představitelem sdružení firmou Lounská stavební, spol. s r.o. Jablonského 540, 440 01 Louny.

Lounská stavební, spol. s r.o. Jablonského 540, 440 01 Louny

PROGRES LOUNY s.r.o., SNP 2667, 440 01 Louny

Subdodavatelé stavby:  LT-PLAST, spol. s r.o., Libotenice 152, 411 83 Hrobce

Projektová dokumentace: Ing. Ivana Vírová, Chomutovská 1488, 438 01 Žatec

Energetický audit: CITYPLAN spol. s r.o. Středisko energetiky a životního prostředí, Jindřišská 17, 110 00 Praha 1

Koordinátor BOZP: JCA s.r.o., Moskevská 1/14, 434 51  Most

Dotační management: TECHNOEXPORT akciová společnost pro zahraniční obchod,  Václavské náměstí  846/1, 113 34 Praha 1

Technický dozor: Ing. Ivana Vírová, Chomutovská 1488, 438 01 Žatec

 

Fotogalerie:

 

 

Fotogalerie z Akce "Stavební úpravy a zateplení objektů Základní školy Louny, Školní 2426 je financována z fondů Evropské unie a Městským úřadem Louny zde:

Louny 5.12.2009                                                                                                                                                                            ředitelka

                                                                                                                                                                                            Mgr. Věra Benešová

 

 

 

zpět na úvodní stranu