Informace k používání portálu Proskoly.cz

 

Škola se přihlásila na Portál Proškoly.cz, který nabízí školám ucelenou řadu testů rozumových schopností (logika, paměť, prostorová představivost, vnímání, koncentrace), unikátní test volby povolání a sociometrické dotazníky pro měření třídního a školního klimatu. Portál je dobrým pomocníkem pro žáky, jejich učitele i rodiče.

Možnosti tohoto portálu budou využívány ve výuce.

Portál Proškoly.cz poskytuje širokou nabídku on-line testů dostupných z jakéhokoliv počítače připojeného k internetu.

Portál Proškoly.cz umožňuje žákům kdykoliv procvičovat a ověřovat základní rozumové schopnosti (logika, paměť, prostorová představivost, vnímání, koncentrace apod.). Jsou jednou z dalších podmínek pro úspěšné zvládnutí školních povinností. Oproti klasickým školním testům je výhodou také jejich okamžité vyhodnocení formou certifikátu, který si mohou děti uložit, vytisknout či poslat mailem a pochlubit se tak s dosaženým výsledkem.

Rodičům nabízí portál unikátní variantu Testu volby povolání, ve které mohou zhodnotit své dítě z pohledu budoucího uplatnění. Výsledky rodičovského testu pak lze porovnat s výsledky dítěte a společně tak lépe zhodnotit předpoklady a očekávání vzhledem k volbě vzdělávací či profesní dráhy.

Testy jsou přístupné pouze žákům škol, které vlastní licenci na využití portálu.

Škola vlastní tuto licenci od školního roku 2013/2014, pokud budete mít o tuto službu zájem, požádejte svého třídního učitele,  případně ICT správce školy, o poskytnutí přístupového jména a hesla.

Portál proškoly.cz  naleznete zde

 

29.9.2013.                                                                                                                                   ředitelka školy

                                                                                                                                                Mgr. Věra Benešová

 

 

 

 

zpět na hlavní stránku