ARS Poetica - Puškinův památník 2010/ 2011

 

Recitační a interpretační soutěž – krajské kolo 12. 4. 2011 v Chomutově 

V úterý 12. 4. 2011 se v Chomutově v městském divadle uskutečnilo oblastní kolo recitační a interpretační soutěže ruského jazyka ARS poetika – Puškinův památník.

Soutěž byla organizována Česko – Ruskou společností a Českou asociací rusistů pod záštitou MŠMT. Zúčastnilo se jí mnoho žáků a studentů z celého Ústeckého kraje.

Soutěžilo se v několika kategoriích. Žáci byli rozděleni na samostatné interprety a skupinové výstupy, dále pak do kategorií podle věku žáků. Náměty vystoupení byly velmi různorodé. Hrály se pohádky, recitovaly básně, zpívaly se písničky.

Z naší Základní školy Louny, Školní 2426, p.o. se soutěže zúčastnily dvě skupiny žáků v kategorii kolektivních vystoupení, v rámci předmětu volitelný předmět ruský jazyk.

Školu zastupovaly žákyně 8. a 9. ročníku. Obě vystoupení byla velmi dobře secvičena a přednes žákyň zajímavý. Žákyně z 8. tříd se umístily na prvním místě, obdržely Diplom za I. místo v krajském kole interpretační soutěže v ruském jazyce. Jejich vystoupení porota oceňovala jako nápadité. Naše škola tak obhájila loňské prvenství. Ve skupinové recitaci vystoupily:

Kamila Alinčová, Kamila Bubáková, Kamila Garaiová, Blanka Borlová a Michaela Klicperová. Všem děvčatům gratulujeme.

Žákyně z 9. Třídy se sice neumístily, ale byly za své vystoupení odměněny Pamětním listem za účast v soutěži ASR Poetica – Puškinův památník 2010/2011.  Ve skupinové recitaci vystoupily Renáta Hortová, Petra Sainerová a Michaela Jelínková. Děvčatům gratulujeme.

 

 

Louny, 14. 4. 2011

 

                                                                                             pedagogický pracovník školy Mgr. Jaroslava Švestková

                                                                                             pedagogický pracovník školy PaedDr. Pavel Kotek

 

 

 

zpět na hlavní stránku