Organizace vyučování a chodu školy ve dnech 4. až 8. 9. 2017

 

Základní škola Louny, Školní 2426, příspěvková organizace

ORGANIZACE ZAČÁTKU ŠKOLNÍHO ROKU 2017/2018

4. září 2017 (pondělí) – zahájení školního roku 2017/2018

·      v kmenových třídách 1. A, 1. B, 2. A, 2. B, 2. C, 3. A, 3. B, 4. A, 4. B. 5. A, 6. A, 6. B, 7. A, 7. B, 8. A, 8. B, 9. A, 9. B, přípravná třída (PT)

Jmenné seznamy žáků budou vyvěšeny ve vestibulu školy, na chodbách budou orientační tabule, bude zajištěn informovaný dohled zaměstnanců školy.

·      uvítání žáků prvních tříd a PT v kmenových třídách (přibližně do 9. 15 hod.)

·      v ostatních třídách bude výuka probíhat do 9. 00 hod. (úvodní uvítání)

·      školní družina – bude probíhat zápis pro školní družiny v prostorách ŠD (MVD/1. patro od 8. 00 do 13. 00 hod.), tento den provoz pro účastníky nebude

·      školní jídelna – v provozu (nutno objednat stravu již v přípravném týdnu u vedoucí školní jídelny). Přihlášení strávníků bude probíhat od 7. 30 do 13. 00 hod. v ŠJ.  

5. září 2017 (úterý)

·      provoz školní družiny pro přihlášené účastníky od 6. 00 – 17. 00 hod. (dle rozvrhů)

·      výuka v 1. ročnících a PT do 9. 30 hod. (2 vyučovací hodiny)

·      výuka ve 2. až 9. ročnících do 10. 40 hod. (3 vyučovací hodiny)

·      provoz školní jídelny od 11. 00 do 13. 00 hod.

6. září 2017 (středa)

·      provoz školní družiny pro přihlášené účastníky od 6. 00 – 17. 00 hod. (dle rozvrhů)

·      výuka v 1. ročnících a PT do 10. 30 hod. (3 vyučovací hodiny)

·      výuka ve 2. až 9. ročnících do 11. 35 hod. (4 vyučovací hodiny – třídnické práce)

·      provoz školní jídelny od 11. 30 do 14. 00 hod.

Od 7. září 2017 (čtvrtek)

Výuka již bude probíhat od 1. do 9. ročníků podle stanoveného rozvrhu jednotlivých tříd (od 7. 55 hod.), včetně odpolední výuky, pouze nepovinné předměty budou mít organizační charakter (přihlášky, poučení).

V přípravné třídě bude provoz od 7. 55 do 11. 30 hod.

Zájmové kroužky na škole budou zahájeny v týdnu od 19. září 2017 podle nabídky.

Upozornění:

Během týdne od 29. 8. 2017 budou postupně na webových stránkách školy zveřejňovány další důležité informace – rozvrhy jednotlivých tříd, požadavky na výuky pro II. stupeň, roční plán činností a akcí a další dokumenty v souladu se školskou legislativou a organizací školního roku 2017.

Louny, 25. 8. 2017                                                    Mgr. Věra Benešová, ředitelka školy

 

 

zpět na obsah školní rok