Provozní řád víceúčelového hřiště

PROVOZNÍ ŘÁD PRO VÍCEÚČELOVÉ ŠKOLNÍ HŘIŠTĚ

Správce hřiště: Základní škola Louny, Školní 2426, příspěvková organizace

Odpovědný pracovník: Mgr. Věra Benešová, ředitelka školy

Hlavní správce hřiště: určená osoba dle sepsané dohody o PP

Za úklid zodpovídá: Základní škola Louny, Školní 2426, příspěvková organizace  

 

Provozní doba:

červen – PO/PÁ                    16. 00 – 20. 00 hod.

červenec – PO/SO                 13. 00 – 20. 00 hod.

srpen – PO/SO                     13. 00 – 20. 00 hod.

září – PO/PÁ                        16. 00 – 20. 00 hod.

 

Osoba, konající službu na hřišti bude vždy viditelně označená a bude mít průkaz.

Denní úklid

·         každodenní otevírání a zavírání hřišť, hlavní brány, branky, hlavní budovy/školy

·         úklid odpadků z plochy hřiště do košů

·         vysypání odpadkových košů do velkého kontejneru na dveře školy

·         údržba veškerých nečistot na ploše hřišť (nanesená hlína, papíry, spadané listí, prach), odstranit vhodnými méně ostrými košťaty či stud. tlakovou vodou bez přidání sapónů

·         při úklidu postupovat podle doporučení firmy TUBEKO SPORT – Podmínky použití a údržby umělého sportovního povrchu (viz příloha)

·         úklid sociálního zařízení ve škole (muži/ženy) v pavilonu MVD – přízemí

·         pravidelná denní vizuální kontrola celého sportovního areálu, vizuální kontrola školy

Průběžná péče o herní prvky a mobiliář

·         okamžité odstranění zjištěných, nebo nalezených závad

·         informovat hlavního správce hřiště o závažnější závadě

·         informovat ředitele školy při neodkladných závadách a zjištěních

Péče o zeleň

·         sekání a úklid trávy

·         hrabání a úklid listí, drobné zahradnické činnosti

·         drobné prořezy keřů a dřevin, kropení dle potřeby

Předávání služby:

·         vždy v pondělí dopoledne předá končící správce hřiště do školy finanční prostředky na stanoveném tiskopisu, nahlásí případné závady a potíže

·         v pondělí dopoledne předá končící správce hřiště nově nastupujícímu správci všechny klíče (dle seznamu), mobilní telefon, pokladnu (prázdnou), výdajové lístky, deník, evidenci rezervací.

Louny, květen 2014               vypracovala: Mgr. Věra Benešová (odpovědný pracovník)

 

 

 

zpět na školní hřiště