Zveřejnění návrhu rozpočtu na rok 2018

 

 

                                           

                                         Základní škola Louny, Školní 2426, příspěvková organizace

                                                                 schválený rozpočet 2018

Usnesením Zastupitelstva města Loun č. 65/2017 ze dne 11.12.2017 byl schválen rozpočet města na rok 2018. V rámci tohoto rozpočtu byl Vaší organizaci schválen závazný ukazatel ve výši 3.215.020 Kč

Zákon 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů (dále jen zákon 250/2000 Sb.)

1) v § 28 odst. 2 definuje rozpočet příspěvkové organizace:

„Rozpočet příspěvkové organizace je plán výnosů a nákladů na rozpočtový rok, jímž se řídí financování činnosti příspěvkové organizace. Rozpočtový rok je shodný s kalendářním rokem.“

1) v § 28 odst. 3 definuje střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace:

„ Střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace je plán výnosů a nákladů na nejméně 2 roky následující po roce, na který je sestavován rozpočet. Obsahuje předpokládané náklady a výnosy v jednotlivých letech.“

2) v § 28a odst. 1 až 4 definuje zveřejňování výhledu rozpočtu a rozpočtu příspěvkové organizace 

(1) Příspěvková organizace zveřejní návrh střednědobého výhledu rozpočtu na svých internetových stránkách, na internetových stránkách svého zřizovatele, nebo způsobem v místě obvyklým nejméně 15 dnů přede dnem zahájení jeho projednávání zřizovatelem. Zveřejnění musí trvat až do schválení střednědobého výhledu rozpočtu.  

(2) Příspěvková organizace zveřejní střednědobý výhled rozpočtu na svých internetových stránkách, na internetových stránkách svého zřizovatele, nebo způsobem v místě obvyklým do 30 dnů ode dne jeho schválení. Zveřejnění musí trvat až do schválení nového střednědobého výhledu rozpočtu.  

(3) Příspěvková organizace zveřejní návrh rozpočtu na svých internetových stránkách, na internetových stránkách svého zřizovatele, nebo způsobem v místě obvyklým nejméně 15 dnů přede dnem zahájení jeho projednávání zřizovatelem. Zveřejnění musí trvat až do schválení rozpočtu.  

(4) Příspěvková organizace zveřejní rozpočet na svých internetových stránkách, na internetových stránkách svého zřizovatele, nebo způsobem v místě obvyklým do 30 dnů od jeho schválení. Zveřejnění musí trvat až do schválení rozpočtu na následující rozpočtový rok.

 

VÝDAJE

 

účet anal. evid. Název účtu  Skutečné čerpání v roce 2016   Schválený rozpočet na rok 2017  Upravený rozpočet          na rok 2017 Skutečnost k 31.08.2017 % plnění Návrh rozpočtu 2018
501 100  spotřeba materiálu                 330 549,00                     355 000,00                    355 000,00                      204 014,20    57,47% 350 440,00  
501 100 spotřeba metriálu -ŠJ                     3 355,00                       10 000,00                      12 500,00                          6 897,00    55,18% 15 000,00  
501 102 spotřeba materiálu - učebnice KÚ                 140 848,00                     120 000,00                    116 148,00                             581,00    0,50% 140 000,00  
501 103 spotřeba materiálu-učební pomůcky KÚ                   48 849,00                       39 000,00                      10 000,00                          9 103,00    91,03% 15 000,00  
501 104 spotřeba materiálu - školní potřeby KÚ                   15 148,00                       12 000,00                      11 000,00      0,00% 10 000,00  
501 106 spotřeba potravin              1 000 897,00                  1 000 000,00                 1 072 721,00                      606 418,98    56,53% 1 541 877,00  
501 108 spotřeba-čistící prostředky                   32 385,00                       35 000,00                      31 000,00                        22 459,89    72,45% 35 000,00  
501 108 spotřeba-čistící prostředky ŠJ                   16 088,00                       20 000,00                      18 600,00                        12 598,56    67,73% 20 000,00  
501 208 spotřeba - čist.prostředky-doplň.činnost                        437,00                            500,00                           200,00                             100,00    50,00% 500,00  
501 107 spotřeba-software                   34 419,00                       10 000,00                                   -          20 000,00  
501 112 spotřeba materiálu - integrace KÚ                        329,00                         1 000,00                        1 000,00        2 000,00  
501 128 spotřeba materiálu-OTE                 102 774,00                       46 720,00                      42 720,00                        20 963,00    49,07% 100 000,00  
501 128 spotřeba materiálu-OTE ŠJ                      10 000,00          30 000,00  
501 303 spotřeba materiálu - UP do 200,-Kč                     1 383,00                         4 000,00                        6 000,00                          3 045,00    50,75% 2 000,00  
501 700 spotřeba materiálu - kroužky MÚ                   16 973,00                       21 600,00                        7 000,00                          3 439,00    49,13% 40 100,00  
501 800 spotřeba materiálu - čipy ŠJ                     6 074,00                         7 000,00                                   -          7 000,00  
501   SPOTŘEBA MATERIÁLU              1 750 508,00                  1 691 820,00                 1 683 889,00                      889 619,63    52,83% 2 328 917,00  
502 113 spotřeba energie - elektrická energie                 357 799,00                     380 000,00                    380 000,00                      203 266,00    53,49% 380 000,00  
502 213 spotřeba energie - elektrická energie -dopl.č.                   50 867,00                       52 000,00                      40 000,00                        19 000,00    47,50% 50 000,00  
502 115 spotřeba energie - vodné-stočné                 225 114,00                     230 000,00                    230 000,00                      156 520,00    68,05% 250 000,00  
502 215 spotřeba energie - vodné-stočné-doplň.č.                   10 978,00                       11 000,00                      10 000,00                          5 000,00    50,00% 10 000,00  
502 116 spotřeba energie - teplo - teplá voda                 789 095,00                     800 000,00                    874 000,00                      500 167,00    57,23% 850 000,00  
502 117 spotřeba energie - plyn školní byt                                100,00       
502 216 spotřeba energie -teplo-teplá voda-doplň.č.                     7 079,00                         9 000,00                        6 000,00                          3 000,00    50,00% 8 000,00  
502   SPOTŘEBA ENERGIE              1 440 932,00                  1 482 000,00                 1 540 000,00                      887 053,00    57,60% 1 548 000,00  
511 100 opravy a udržování                 168 662,00                     250 000,00                    200 000,00                      179 677,00    89,84% 310 000,00  
511 100 opravy a udržování - šj                   55 722,00                       70 000,00                      25 000,00                        16 392,00    65,57% 100 000,00  
511 200 opravy a udržování -doplň.činnost                     9 182,00                       10 000,00                        5 000,00                          2 500,00    50,00% 8 000,00  
511 115 opravy a udržování - opravy MÚ                 398 082,00             
511   OPRAVY A UDRŽOVÁNÍ                 631 648,00                     330 000,00                    230 000,00                      198 569,00    86,33% 418 000,00  
512 100 cestovné                   18 855,00                       25 000,00                      47 000,00                        23 882,00    50,81% 25 000,00  
512 101 cestovné-DVPP - KÚ                     1 802,00                         2 500,00                      10 000,00                          8 812,00    88,12% 8 000,00  
512   CESTOVNÉ                   20 657,00                       27 500,00                      57 000,00                        32 694,00    57,36% 33 000,00  
513 100 náklady na reprezentaci                     1 962,00                         5 000,00                        5 000,00                          1 142,00    22,84% 5 000,00  
513   NÁKLADY NA REPREZENTACI                     1 962,00                         5 000,00                        5 000,00                          1 142,00    22,84% 5 000,00  
518 100 ostatní služby                 201 961,00                     240 000,00                    208 000,00                      130 179,50    62,59% 260 000,00  
518 100 ostatní služby -ŠJ                     6 765,00                       10 000,00                        2 400,00                          1 200,00    50,00% 10 000,00  
518 200 ostatní služby - doplň.činnost                   11 498,00                       12 000,00                      10 000,00                          5 000,00    50,00% 10 000,00  
518 101 ostatní služby-poštovné                     5 954,00                         7 000,00                        4 600,00                          3 018,00    65,61% 5 000,00  
518 103 ostatní služby-dopravné                     7 786,00                       55 000,00                      95 000,00                        47 650,00    50,16% 10 000,00  
518 555 doprava-plavání-čerpání MŠMT           105 000,00  
518 105 ostatní služby-internet                   48 582,00                       49 000,00                      52 000,00                        30 915,50    59,45% 49 000,00  
518 106 ostatní služby-telefony                   10 852,00                       12 000,00                        9 000,00                          6 145,50    68,28% 12 000,00  
518 106 ostatní služby-telefony-ŠJ                     4 679,00                         5 000,00                        4 000,00                          2 724,50    68,11% 5 000,00  
518 107 ostatní služby-odvoz odpadu                   42 065,00                       43 000,00                      22 000,00                        22 204,00    100,93% 45 000,00  
518 107 ostatní služby-odvoz odpadu-ŠJ                     4 937,00                         7 000,00                        3 800,00                          2 145,00    56,45% 7 000,00  
518 207 ostatní služby-odvoz odpadu-doplň.činnost                     1 979,00                         2 500,00                        1 600,00                             800,00    50,00% 2 000,00  
518 109 ostatní služby-program Vema                   25 073,00                       30 000,00                      36 000,00                        19 629,24    54,53% 30 000,00  
518 110 ostatní služby-revize                   26 279,00                       40 000,00                      18 000,00                          9 547,60    53,04% 40 000,00  
518 110 ostatní služby-revize-ŠJ                     6 667,00                       10 000,00                        7 200,00                          3 630,00    50,42% 10 000,00  
518 210 ostatní služby-revize-doplň.činnost                     2 315,00                         3 000,00                        1 000,00                             500,00    50,00% 3 000,00  
518 111 ostatní služby-pronájmy haly,LVVZ                   18 631,00                       25 000,00                      19 000,00                        19 770,00    104,05% 36 000,00  
518 112 ostatní služby-plavání/mzd.nákl./ KÚ                   20 930,00                       40 000,00                      38 940,00                        38 940,00    100,00% 50 000,00  
518 114 ostatní služby-plavání provoz.náklady                   13 455,00                       30 000,00                      64 000,00                        32 350,00    50,55% 60 000,00  
518 116 ostatní služby-poplatky banky                   27 737,00                       28 000,00                      30 000,00                        17 892,92    59,64% 28 000,00  
518   OSTATNÍ SLUŽBY                 488 145,00                     648 500,00                    626 540,00                      394 241,76    62,92% 777 000,00  
521 100 mzdové náklady - KÚ            12 025 678,00                12 070 000,00               12 703 728,00                   8 128 933,00    63,99% 13 600 000,00  
521 133 mzdové náklady - EU           150 000,00  
521 200 mzdové náklady - Úřad práce                   16 716,00                                    -            156 240,00  
521 300 mzdové náklady - kroužky                   41 827,00                       40 000,00                      24 000,00                        12 000,00    50,00% 26 000,00  
521 400 mzdové náklady - OON-KÚ                   98 000,00                     100 000,00                    100 000,00                        90 111,00    90,11% 110 000,00  
521 333 mzdové náklady - OON-EU           226 000,00  
521 500 mzdové náklady - doplň.činnost                   24 430,00                       25 000,00                      29 000,00                        16 765,00    57,81% 25 000,00  
521 422 mzdové náklady - prázdn.provoz hřiště                   27 570,00                       40 000,00                        6 500,00                        40 000,00    615,38% 40 000,00  
521 800 mzdové náklady - fond odměn                       57 799,00                        57 799,00    100,00%  
521 900 mzdové náklady - náhrada PN KÚ                   41 986,00                       42 000,00                      50 000,00                        40 304,00    80,61% 60 000,00  
521   MZDOVÉ NÁKLADY            12 276 207,00                12 317 000,00               12 971 027,00                   8 385 912,00    64,65% 14 393 240,00  
524 100 zákonné soc. pojištění -KÚ              3 006 423,00                  3 000 000,00                 3 200 935,00                   2 032 919,00    63,51% 3 400 000,00  
524 133 zákonné soc.pojištění - EU           37 500,00  
524 101 zákonné soc.pojištění -Úřad práce                     4 179,00                                    -            39 060,00  
524 104 zákonné soc.pojištění MÚ                       28 300,00                        14 450,00    51,06%  
524 200 zdravotní pojištění - KÚ              1 082 332,00                  1 082 000,00                 1 152 337,00                      731 845,00    63,51% 1 224 000,00  
524 233 zdravotní pojištění - EU           13 500,00  
524 201 zdravotní pojištění - Úřad práce                     1 505,00            14 064,00  
524 204 zdravotní pojištění - MÚ                               -                          10 400,00                          5 202,00    50,02%  
524   ZÁKONNÉ POJIŠTĚNÍ              4 094 439,00                  4 082 000,00                 4 391 972,00                   2 784 416,00    63,40% 4 728 124,00  
525 100 ost.sociální pojištění Kooperativa KÚ                   50 508,00                      50 500,00                      60 000,00                        41 522,00    69,20% 57 000,00  
525 333 ost.sociální pojištění Kooperativa EU           624,00  
525 101 ost.sociální pojištění Kooperativa ÚP           660,00  
525 104 ost.sociální pojištění-Kooperativa-MÚ                          70,00             
525   JINÉ SOCIÁLNÍ NÁKLADY                   50 578,00                       50 500,00                      60 000,00                        41 522,00    69,20% 58 284,00  
527 100 zákonné soc. nákl. -tvorba FKSP-KÚ                 180 387,00                     240 000,00                    254 074,00                      162 578,00    63,99% 272 000,00  
527 333 zákonné soc.nákl. - tvorba FKSP-EU           3 000,00  
527 101 zákonné soc.nákl. - tvorba FKSP- ÚP           3 120,00  
527 104 zákonné soc.nákl.  -tvorba FKSP-MÚ                        251,00                          2 300,00                          1 156,00    50,26%  
527 200 zákonné soc.nákl. - DVPP - KÚ                   24 700,00                       23 000,00                      42 000,00                        39 900,00    95,00% 20 000,00  
527 300 zákonné soc.nákl.-DVPP . EU           127 072,00  
527 201 zákonné soc.nákl. - ochr.prac.prostř. KÚ                   14 419,30                       10 000,00                        9 000,00                        12 555,60    139,51% 15 000,00  
527 201 zákonné soc.nákl.- ochr.prac.prostř.-ŠJ-KÚ                     6 134,70                       10 000,00                        9 000,00                          1 368,00    15,20% 6 000,00  
527 203 zákonné soc.nákl. -lékař - KÚ                     1 000,00                       10 000,00                        8 000,00      0,00% 3 500,00  
527   ZÁKONNÉ SOCIÁLNÍ NÁKLADY                  226 892,00                     293 000,00                    324 374,00                      217 557,60    67,07% 449 692,00  
549 100 jiné ostatní náklady                     1 000,00                         1 000,00                           850,00                             420,00    49,41% 1 000,00  
549 102 jiné ostatní nákl.-pojištění žáků a majetku                   66 182,00                       67 000,00                      86 000,00                        54 539,00    63,42% 67 000,00  
549 104 jiné ostatní nákl.-odvod náhradního plnění                   36 265,00             
549 105 jiné ostatní nákl.-ozdravný pobyt Pažit-KÚ                   19 000,00            20 000,00  
549   OSTATNÍ NÁKLADY Z ČINNOSTI                 122 447,00                       68 000,00                      86 850,00                        54 959,00    63,28% 88 000,00  
551 100 odpisy HM-šj           12 000,00  
558 110 odpisy-ZUP - KÚ                   71 940,00                       40 000,00                      40 000,00                        52 610,00    131,53% 33 500,00  
558 111 odpisy- DHIM-provoz                 235 310,00                     110 000,00                    103 000,00                        51 434,00    49,94% 155 000,00  
558 111 odpisy-DHIM-ŠJ                               -                         50 000,00          20 000,00  
558   ODPISY DLOUHODOBÉHO MAJETKU                 307 250,00                     200 000,00                    143 000,00                      104 044,00    72,76% 220 500,00  
591 100 Daň z úroků BÚ-srážková daň                        572,00                            600,00                           430,00                             328,50    76,40% 600,00  
591   DAŇ Z PŘÍJMU                        572,00                            600,00                           430,00                             328,50    76,40% 600,00  

Výdaje celkem

           21 412 237,00                21 195 920,00               22 120 082,00                 13 992 058,49    63,26% 25 048 357,00  

 

PŘÍJMY

               
účet anal. evid. Název účtu  Skutečné čerpání v roce 2016  Schválený rozpočet na rok 2017 Upravený rozpočet na rok 2017 Skutečnost            k 31.08.2017 % plnění Návrh rozpočtu 2018
602 101 tržby z prodeje služeb - ŠD            211 676,00               210 000,00                210 000,00                  108 829,00    51,82%            220 000,00   
602 102 tržby z prodeje služeb-školní klub                2 850,00                   3 000,00                    3 000,00                       5 000,00   
602 103 tržby z prodeje služeb-stravné         1 000 901,00            1 000 000,00             1 000 000,00                  603 141,00    60,31%         1 541 877,00   
602   VÝNOSY Z PRODEJE SLUŽEB         1 215 427,00            1 213 000,00             1 213 000,00                  711 970,00    58,69%         1 766 877,00   
603 100 výnosy-nájem školní byt             46 320,00                46 320,00                  46 320,00                    23 160,00    50,00%             46 320,00   
603 107 výnosy-doplňková činnost           106 847,00              100 000,00                  88 800,00                    51 874,00                  90 000,00   
603   VÝNOSY Z PRONÁJMU            153 167,00               146 320,00                135 120,00                    75 034,00    55,53%            136 320,00   
648 100 zúčtování fondů                   11 200,00                    11 200,00    100,00%  
648   ČERPÁNÍ FONDŮ                           -                                -                    11 200,00                    11 200,00    100,00%                          -     
649 107 výnosy-sponzorské dary           278 879,00             
649   OSTATÍ VÝNOS Z ČINNOSIT            278 879,00                              -                                 -                                   -                                 -     
662 100 přijaté úroky                 3 345,00                   3 500,00                    2 300,00                      1 805,14    78,48%                3 300,00   
662   ÚROKY                3 345,00                   3 500,00                    2 300,00                      1 805,14    78,48%                3 300,00   
672 101 příspěvek MÚ - provoz         2 722 500,00            2 833 500,00             2 833 500,00               1 889 000,00    66,67%         3 108 920,00   
672 102 dotace KÚ - přímé náklady       16 831 414,00          16 892 000,00           17 816 162,00             11 392 081,60    63,94%       19 026 000,00   
672 333 dotace - EU - šablony                      557 696,00   
672 555 dotace MŠMT-doprava-plavání                      105 000,00   
672 103 příspěvek MÚ - kroužky              58 800,00                 61 600,00                  61 600,00                    41 068,00    66,67%              66 100,00   
672 107 dotace ÚP - refundace mezd              22 102,00                       213 144,00   
672 105 dotace KÚ- ozdr.pobyt-Pažit-KÚ              19 000,00                         20 000,00   
672 115 příspěvek MÚ-zásadní opravy            398 082,00             
672 222 příspěvek MÚ - práz.provoz hřiště              40 000,00                 40 000,00                  40 000,00                    40 000,00    100,00%              40 000,00   
672   PŘÍSPĚVKY A DOTACE        20 091 898,00          19 827 100,00           20 751 262,00             13 362 149,60    64,39%       23 136 860,00   
669 100 ostatní výnosy z činností                6 685,00                   6 000,00                    7 200,00                      5 159,00    71,65%                5 000,00   
669   OSTATNÍ VÝNOSY Z ČINNOSTÍ                6 685,00                   6 000,00                    7 200,00                      5 159,00                     5 000,00   
Příjmy celkem         21 742 716,00          21 189 920,00           22 120 082,00             14 167 317,74    64,05%       25 048 357,00   
                 

 

příjmy  25 048 357,00 
výdaje  25 048 357,00 
hospodářský výsledek (zisk/ztráta)

 - 

 

Zpracovala: Lipšanská Petra

V Lounech, dne : 27.10.2017                                                                                                                                            Mgr. Věra Benešová

                                                                                                                                                                                                                                           ředitelka školy

 

 

zpět na obsah dokumenty