MKL Louny "Nebojte se angličtiny" - listopad 2017

 

Název akce: Nebojte se angličtiny

Místo konání: Městská knihovna Louny

Třída: 6.A, 6.B/3.skupina

Datum konání: 7. 11. 2017

 

   V rámci anglického jazyka proběhl v Městské knihovně v Lounech výukový program „Nebojte se angličtiny“. Programu se zúčastnilo 14 žáků ze 6. tříd.

   Na úvod žáci diskutovali o důležitosti cizích jazyků a uváděli příklady jejich použití v běžném životě. Dále byli postupně seznamováni s publikacemi, které si mohou v knihovně zapůjčit a slouží k osvojování anglického jazyka. Mohli si prohlédnout slovníky, učebnice, encyklopedie i zábavnou literaturu v anglickém jazyce.

    Poté následovalo rozdělení do 4 skupin po třech nebo čtyřech žácích. Každá skupina pracovala na zadaných úkolech – řešila kvíz, četla krátké texty, testovala své znalosti. Po ukončení činnosti bylo společné vyhodnocení a kontrola odpovědí.

     Na závěr si mohli žáci zapůjčit jednotlivé tituly. Program byl velmi poutavý, žáci spolupracovali s lektorkou i ve skupinách. Uplatňovali své vědomosti. Všichni se během akce chovali velmi ukázněně.

   Fotogalerie:

 

Vypracovala: Mgr. Dana Šánová

 

 

 

zpět na aktuality