Přehled používaných učebnic a pracovních sešitů na I. stupni Základní školy Louny, Školní 2426

 

 

   

PŘEHLED UČEBNIC A PRACOVNÍCH SEŠITŮ VE ŠKOLNÍM ROCE 2018/2019 PRO 1. ROČNÍK

  

Matematika pro 1. ročník ZŠ, sešit 1, 2, 3,4

Landová, V.

Staudková,H

Tůmová, V.

 

 

Alter

Datum doložky

24.5.2012

Platnost doložky

24.5.2018

Č.j.

MSMT-13525/2012-22

Živá abeceda pro 1. ročník ZŠ

Mühlhauserová,

;Svobodová,J.

Nová škola, s.r.o.

22.9.2011

22.9.2017

prodloužena

19903/2011-22

Prvouka 1 pro 1. ročník

Mühlhauserová,H;Svobodová,J.

Nová škola, s.r.o.

17.8.2012

17.8.2018

MSMT-34877/2012-22

Slabikář

Nováčková,O.;

Doležalová,A.;

Procházková,E.

Nová škola, s.r.o.

17.9.2014

17.9.2020

MSMT-27365/2014

Moje první psaní (Uvolňovací cviky s říkadly)

Procházková,E.

Nová škola, s.r.o.

22.9.2011

22.9.2017

prodloužena

19903/2011-22

Písanka 1 - 4 pro 1. ročník ZŠ

Procházková,E.

Nová škola, s.r.o.

17.9.2014

17.9.2020

27365/2014

Hudební výchova  pro 1. ročník (Začínáme s hudební výchovou - pracovní listy a zpěvník)

Jaglová,J.

Nová škola, s.r.o.

8.1.2016

8.1.2022

MSMT-42922/2015

Hudební výchova pro 1. ročník ZŠ (učebnice a CD)

Lišková,M.;

Hurník,L.

SPN, a.s.

25.10.2011

25.10.2017

prodloužena

25202/2011-22

Pracovní sešit ke slabikáři

 

Nová škola, s.r.o.

 

 

 

             

 

PŘEHLED UČEBNIC A PRACOVNÍCH SEŠITŮ VE ŠKOLNÍM ROCE 2017/2018 PRO 2. ROČNÍK

  

Český jazyk pro 2. ročník (učebnice)

Hošnová,E.;Šmejkalová,

M.;Pišlová,S.;

Buriánková,M.

SPN, a.s.

10.8.2012

10.8.2018

prodloužena

MSMT-20741/2012-22

Český jazyk pro 2.ročník (pracovní sešit)

Gerzová

Nová škola, s.r.o.

11.7.2013

11.7.2019

MSMT-202051/2013

Matematika pro 2. ročník základní školy, 1. a 2. díl

Čížková,M.

SPN, a.s.

20.8.2013

20.8.2019

prodloužena

 

 

MSMT-22933/2013

Prvouka 2 pro 2. ročník základní školy (učebnice a pracovní sešit)

Mühlhauserová,H.;

Svobodová,J.

Nová škola, s.r.o.

17.8.2012

17.8.2018

MSMT-34877/2012-22

Písanka 1. a 2.díl

Doležalová,A.

Nová škola, s.r.o.

17.9.2013

17.9.2020

MSMT-29522/2013

Hudební výchova pro 2. ročník ZŠ (učebnice a CD)

Lišková,M.;Hurník,L.

SPN, a.s.

25.10.2011

25.10.2017

prodloužena

25202/2011-22

Čítanka 2. ročník, 2. ediční řada

Staudková,H. a kol.

Alter

16.7.2012

16.7.2018

prodloužena

MSMT-16162/2012-22

  

PŘEHLED UČEBNIC A PRACOVNÍCH SEŠITŮ VE ŠKOLNÍM ROCE 2017/2018 PRO 3. ROČNÍK

  

Český jazyk pro 3. ročník (učebnice)

Hošnová,E. a kol.

SPN, a.s.

16.7.2014

16.7.2020

prodloužena

MSMT-19009/2014

Matematika pro 3. ročník základní školy (učebnice)

Čížková,M.

SPN, a.s.

30.6.2014

30.6.2020

prodloužena

MSMT-21226/2014

Písanka 1. a 2.díl

Doležalová A.

Nová škola, s.r.o.

17.9.2013

17.9.2020

MSMT-29522/2013

Prvouka 3 pro 3. ročník základní školy (učebnice)

Štiková,V.

Nová škola, s.r.o.

17.8.2012

17.8.2018

prodloužena

MSMT-34877/2012-22

Doplňovačky

Sedláčková H.

 

Sedláčková H

 

 

 

Vyjmenovaná slova

Sedláčková H.

 

Sedláčková H

 

 

 

Hudební výchova pro 3. ročník ZŠ (učebnice a CD)

Lišková,M.;Hurník,L.

SPN, a.s.

25.10.2011

25.10.2017

prodloužena

25202/2011-22

Čítanka 3. ročník, 2. ediční řada

Staudková,H. a kol.

Alter

16.7.2012

16.7.2018

prodloužena

MSMT-16162/2012-22

 

PŘEHLED UČEBNIC A PRACOVNÍCH SEŠITŮ VE ŠKOLNÍM ROCE 2017/2018 PRO 4. ROČNÍK

  

Český jazyk pro 4. ročník (učebnice)

Hošnová,E. a kol.

SPN, a.s.

15.7.2015

15.7.2021

prodloužena

MSMT-24081/2015

Matematika pro 4. ročník základní školy (učebnice)

Eiblová,L.;Melichar,J.

;Ausbergerová,M.;

Šestáková,M.

SPN, a.s.

31.8.2015

31.8.2021

prodloužena

MSMT-24419/2015

Hudební výchova pro 4. ročník ZŠ (učebnice a CD)

Lišková,M.;Hurník,L.

SPN, a.s.

25.10.2011

25.10.2017

prodloužena

25202/2011-22

Přírodověda pro 4. ročník (učebnice)

Čechurová,M.;

Havlíčková,J.;

Podroužek,L.

SPN, a.s.

19.8.2016

19.8.2022

MSMT-14446/2016

Vlastivěda pro 4. ročník (učebnice)

Čechurová,M. a kol

SPN, a.s.

15.8.2016

15.8.2022

MSMT-7503/2016

Čítanka 4. ročník, 1. ediční řada

Rezutková,H. a kol.

Alter

16.7.2012

16.7.2018

prodloužena

MSMT-16162/2012-22

 

PŘEHLED UČEBNIC A PRACOVNÍCH SEŠITŮ VE ŠKOLNÍM ROCE 2017/2018 PRO 5. ROČNÍK

  

Český jazyk pro 5. ročník (učebnice)

Hošnová,E. a kol.

SPN, a.s.

7.6.2016

7.6.2022

MSMT-20006/2016

Matematika pro 5. ročník základní školy (učebnice)

Vacková,I.;

Uzlová,Z.;

Fajfrlíková,L

SPN, a.s.

23.3.2016

23.3.2022

MSMT-7746/2016

Přírodověda pro 5. ročník (učebnice)

Čechurová,M.;

Havlíčková,J.;

Podroužek,L.

SPN, a.s.

19.8.2016

19.8.2022

MSMT-14446/2016

Vlastivěda pro 5. ročník (učebnice)

Čechurová,M. a kol

SPN, a.s.

15.8.2016

15.8.2022

MSMT-7503/2016

Hudební výchova pro 5. ročník ZŠ (učebnice a CD)

Lišková,M.;

Hurník,L.

SPN, a.s.

25.10.2011

25.10.2017

prodloužena

25202/2011-22

Čítanka 5. ročník, 1. ediční řada

 

Rezutková,H. a kol.

Alter

16.7.2012

16.7.2018

prodloužena

MSMT-16162/2012-22

 

Zpracovala M. Korfová

 

 

 

zpět na obsah dokumenty