Volba nové školské rady 2017/2020

  

  

Volba a jmenování členů školské rady na Základní škole Louny, Školní 2426, příspěvková organizace pro období 2017 - 2020

 

V souladu s § 167 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v aktuálním znění, bylo na základě jmenování (ze strany zřizovatele) a na základě řádných voleb, vytvořeno toto složení školské rady:

 

zástupce zřizovatele:

pan Milan Fürstl

Ing. Michal Kučera

pani Jana Kožíšková

zástupce z řad zákonných zástupců nezletilých žáků školy:

Ing. Richard Seydl

Bc. Petra Nožinová

pani Libuše Sobotková

zástupci pedagogického sboru školy:

Ing. Markéta Chrastná

Mgr. Hana Šefčíková

Mgr. Milana Korfová

 

 

 

Louny, 10. 10. 2017                                           Mgr. Věra Benešová

                                                                           ředitelka školy

 

 

 

zpět na obsah školní roky