Soutěž - V přírodě neriskuj - únor 2018

 

V přírodě neriskuj

Tradiční přírodovědná soutěž, pořádaná Skauty z Loun, proběhla 21. 2. 2018.

Hostitelskou školou opět byla Základní škola Kapitána Otakara Jaroše v Lounech. V odpoledních hodinách se v jídelně školy sešla soutěžní družstva lounských škol, aby porovnala své znalosti z oblasti přírody ČR, ale i Českého středohoří a znalostí z oboru ekologie.

První dvě soutěžní kola jsou bodována, v případě špatné odpovědi, získá družstvo nula bodů.

 U třetího kola soutěže se pravidla mění. Každé družstvo vybírá otázku podle obtížnosti (tu určuje počet bodů) Na otázku odpovídají všichni soutěžící. Ale, a zde přichází ke slovu název soutěže – neriskuj. V případě, že soutěžní družstvo odpoví špatně, body se odčítají.

Chuť zariskovat převládla a tím došlo k značnému posunutí výsledků z předcházejících kol.

Všechny děti byly odměněny cenami, které si mohli vybrat a kromě nich odcházely s pocitem zajímavě stráveného odpoledne, a hlavně i s motivací k dalšímu získávání znalostí přírody kolem nás.

Jména a výsledky soutěžních družstev naší školy jsou uvedeny na výsledkové listině. Všem soutěžícím děkujeme za snahu a blahopřejeme.

 

4. 3.  2018                                                                                                  Zpracovala: R. Černá

 

 

 

zpět na aktuality