Stravné pro rok 2018

 

 S T R A V N É

Ředitelka Základní školy Louny, Školní 2426, příspěvková organizace stanovuje s účinností od 1. 9. 2017 stravné v této výši:

 

Strávníci 3 – 6 let                                                 18,- Kč

 

Strávníci 7 – 10 let                                               20,- Kč

 

Strávníci 11 – 14 let                                             22,- Kč

 

Strávníci 15 - 16 let                                              24,- Kč

 

Zaměstnanci školy                                               27,- Kč

 

Do věkových skupin jsou strávníci zařazování na dobu školního roku, ve kterém dosahují věku podle výše uváděných bodů tj. od 1. září do 31. srpna daného školního roku. 

                                                                                                                                          ********** 

Prodej stravenek vždy od 20 dne v měsíci.

 

Výdej stravenek            od  6. 30 hodin do   8. 00 hodin

                                       od 11.00 hodin do 14. 00 hodin

 

 

Louny, dne 7. 6. 2017                                                                  Mgr. Věra Benešová

                                                                                                          ředitelka školy

 

 

 

zpět na jídelna