Školní vzdělávací program základního vzdělávání  platný od 1.9.2016

 

ZÁKLADNÍ ŠKOLA LOUNY, ŠKOLNÍ 2426, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

  

„ŠKOLA 21. STOLETÍ – TRADIČNĚ I NOVĚ“

 

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

PLATNOST OD 1. 9. 2016 pod čj. 300/2016/ZŠ

 

 

                                                           NAŠE MOTTO:

ŘEKNI MI A JÁ ZAPOMENU.

UKAŽ MI A JÁ SI ZAPAMATUJI.

NECH MNE TO UDĚLAT

A JÁ POCHOPÍM.

(čínské přísloví)

  

 

 

                                                                                                                               Mgr. VĚRA BENEŠOVÁ

                                                                                                                                        ředitelka školy

  

      S účinností k 1. 9. 2016

 

 Barevně odlišené a podtržené položky obsahu jsou hypertextovými odkazy na jednotlivé textové části ŠVP ve formátu pdf (stránkování v pdf je stejné s níže uvedeným obsahem)

Obsah

1.

Identifikační údaje

str.

4

 

 

2.

Charakteristika školy

str.

5

-

7

3.

Charakteristika školního vzdělávacího programu

str.

8

-

31

4.

Učební plán

str.

32

-

36

5.

Učební osnovy

str.

37

-

371

 

5.A

Vzdělávací program přípravné třídy

str.

37

-

43

 

5.B

Učební osnovy základní školy - I. stupeň

str.

44

-

157

 

 

5.B.1

Jazyk a jazyková komunikace (vzdělávací oblast VO)

str.

44

-

71

 

 

 

5.B.1.1

Český jazyk

str.

44

-

63

 

 

 

5.B.1.2

Anglický jazyk

str.

63

-

71

 

 

5.B.2

Matematika a její aplikace (VO)

str.

71

-

82

 

 

 

5.B.2.1

Matematika

str.

71

-

82

 

 

5.B.3

Informační a komunikační technologie (VO)

str.

82

-

85

 

 

 

5.B.3.1

Základy informatiky

str.

82

-

85

 

 

5.B.4

Člověk a jeho svět (VO)

str.

85

-

108

 

 

 

5.B.4.1

Prvouka

str.

85

-

95

 

 

 

5.B.4.2

Přírodověda

str.

95

-

101

 

 

 

5.B.4.3

Vlastivěda

str.

101

-

108

 

 

5.B.5

Umění a kultura (VO)

str.

108

-

122

 

 

 

5.B.5.1

Hudební výchova

str.

108

-

114

 

 

 

5.B.5.2

Výtvarná výchova

str.

115

-

122

 

 

5.B.6

Člověk a zdraví (VO)

str.

122

-

131

 

 

 

5.B.6.1

Tělesná výchova

str.

122

-

131

 

 

5.B.7

Člověk a svět práce (VO)

str.

131

-

138

 

 

 

5.B.7.1

Praktické činnosti

str.

131

-

138

 

 

5.B.8

Volitelné předměty

str.

138

-

154

 

 

 

5.B.8.1

Zábavná čeština

str.

138

-

146

 

 

 

5.B.8.2

Tvořivá čeština

str.

146

-

150

 

 

 

5.B.8.3

Tvůrčí dílna

str.

150

-

154

 

 

5.B.9

Nepovinné předměty

str.

155

-

157

 

 

 

5.B.9.1

Zdravotní tělesná výchova

 

 

 

 

 

 

 

5.B.9.2

Docvičování elementárního učiva

 

 

 

 

 

 

 

5.B.9.3

Německý jazyk

 

 

 

 

 

 

 

5.B.9.4

Pohybové hry

 

 

 

 

 

 

 

5.B.9.5

Plavání

 

 

 

 

 

 

 

5.B.9.6

Logopedická cvičení

 

 

 

 

 

5.C

Učební osnovy základní školy - II. stupeň

str.

158

-

371

 

 

5.C.1

Jazyk a jazyková komunikace (VO)

str.

158

-

214

 

 

 

5.C.1.1

Český jazyk

str.

158

-

184

 

 

 

5.C.1.2

Anglický jazyk

str.

185

-

198

 

 

 

5.C.1.3

Ruský jazyk

str.

198

-

203

 

 

 

5.C.1.4

Německý jazyk

str.

203

-

211

 

 

 

5.C.1.5

Konverzace v anglickém jazyce

str.

212

-

214

 

 

5.C.2

Matematika a její aplikace (VO)

str.

214

-

225

 

 

 

5.C.2.1

Matematika

str.

214

-

225

 

 

5.C.3

Informační a komunikační technologie (VO)

str.

226

-

228

 

 

 

5.C.3.1

Informatika

str.

226

-

228

 

 

5.C.4

Člověk a společnost ( VO)

str.

228

-

257

 

 

 

5.C.4.1

Dějepis

str.

228

-

240

 

 

 

5.C.4.2

Výchova k občanství

str.

240

-

254

 

 

 

5.C.4.3

Finanční gramotnost

str.

255

-

257

 

 

5.C.5

Člověk a příroda (VO)

str.

257

-

296

 

 

 

5.C.5.1

Fyzika

str.

257

-

269

 

 

 

5.C.5.2

Chemie

str.

269

-

275

 

 

 

5.C.5.3

Přírodopis

str.

275

-

283

 

 

 

5.C.5.4

Zeměpis

str.

283

-

296

 

 

5.C.6

Umění a kultura (VO)

str.

297

-

314

 

 

 

5.C.6.1

Hudební výchova

str.

297

-

305

 

 

 

5.C.6.2

Výtvarná výchova

str.

306

-

314

 

 

5.C.7

Člověk a zdraví (VO)

str.

314

-

335

 

 

 

5.C.7.1

Tělesná výchova

str.

314

-

327

 

 

 

5.C.7.2

Výchova ke zdraví

str.

327

-

335

 

 

5.C.8

Člověk a svět práce (VO)

str.

335

-

344

 

 

 

5.C.8.1

Pracovní činnosti

str.

335

-

344

 

 

5.C.9

Volitelné předměty

str.

344

-

369

 

 

 

5.C.9.1

Výtvarný seminář

str.

344

-

348

 

 

 

5.C.9.2

Ekologický seminář

str.

348

-

351

 

 

 

5.C.9.3

Literární seminář

str.

351

-

355

 

 

 

5.C.9.4

Přírodovědné praktikum

str.

355

-

359

 

 

 

5.C.9.5

Společenskovědní seminář

str.

359

-

363

 

 

 

5.C.9.6

Biologická praktika

str.

363

-

365

 

 

 

5.C.9.7

Sportovní hry

str.

365

-

369

 

 

5.C.10

Nepovinné předměty

str.

369

-

371

 

 

 

5.C.10.1

Zdravotní tělesná výchova

 

 

 

 

 

 

 

5.C.10.2

Cvičení z českého jazyka

 

 

 

 

 

 

 

5.C.10.3

Cvičení z matematiky

 

 

 

 

 

 

 

5.C.10.4

Německý jazyk

 

 

 

 

 

 

 

5.C.10.5

Plavání

 

 

 

 

 

 

 

5.C.10.6

Pohybové hry

 

 

 

 

6.

Hodnocení vzdělávání žáků

str.

372

-

373

 

Závěr

str.

373

 

 

                   V písemné podobě je celý tento dokument, jako veřejný materiál, k dispozici u ředitele školy.

 

zpět na obsah dokumenty