Úprava provozního řádu školy od 1. 9. 2017

 

Základní škola Louny, Školní 2426, p. o.

Úprava provozního řádu školy k 4. 9. 2017 (školní rok 2017/2018).

Nařízení ředitele školy.

S platností od 4. 9. 2017 je pro všechny vstupující a odcházející osoby otevřen pouze hlavní vchod denně

od 6. 00 hodin do 17. 00 hodin. Výjimka od 7. 15 hod. do

7. 35 hod., kdy bude hlavní vchod uzavřen před zahájením vyučování. Doprovázející osoby nebudou zbytečně vstupovat do prostor školy, svůj vstup hlásí panu vrátnému.

Toto nařízení se vztahuje i na účastníky ve školní družině ( viz nově upravený vnitřní řád školní družiny).

Tímto je také ZAKÁZÁN VJEZD AUTOMOBILY do školního dvora cizím osobám. Tento vjezd je povolen pouze zaměstnancům školy a zásobovacím a stavebním firmám.

Toto nařízení tj. používání pouze hlavního vchodu, se vztahuje i na osoby, které vstupují do školní budovy po

17. 00 hod. (pronájem místností, učeben, tělocvičny). Těmto osobám bude otevírat pan vrátný.

 

Pro vstup do budovy používejte zvonek na pana vrátného.

 

Louny, 1. 9. 2017                                  Mgr. Věra Benešová

                                                               ředitelka školy

 

 

 

 

zpět na aktuality