Akce vrstevnických vztahů - listopad, prosinec 2017

 

Akce vrstevnických vztahů

Na naší škole již několik let probíhá projekt Vrstevnické vztahy. Každý rok skupina dobrovolníků (většinou žáci II. stupně), se zapojují do různých akcí a aktivit během školního roku na škole, a jsou velice důležitými pomocníky. 

I v tomto školním roce se sešla skupina žáků (většinou z 8. a 9. ročníků) kteří pomáhají buď připravovat, nebo se aktivně zapojují do různých projektů. Letos se aktivně zapojili do projektu Sazka olympijský víceboj (vstup č. 1) a samostatně organizovali akcí Mikuláš pro žáky školy (vstup č. 2).  Také pomáhali mladším spolužákům při pečení perníčků, které  Mikuláš rozdával žákům v jednotlivých třídách.

Určitě Vás budeme ještě během tohoto školního roku několikrát informovat o aktivitách žáků školy v rámci Vrstevnických vztahů. Jedno důležité doplnění je nutné sdělit již nyní, že hlavní osobou, která v projektu se žáky pravidelně pracuje a celý projekt vede je paní učitelka Irena Linajová.

Sazka olympijský víceboj

Ve středu 29. 11.2017 se konal pro první stupeň sportovní den, při kterém pomáhali žáci podporovatelé a žáci z devátých ročníků.

Měřili výkony malých sportovců v disciplínách  ,, Sazky olympijského víceboje“ a tak pomoc starších spolužáků byla vítána a naplno využita během celého dne ve sportovní hale v Lounech. 

Měřilo se, zapisovalo, fandilo a povzbuzovalo v těchto disciplínách:

1. Skok z místa

2. Hod ze sedu

3. T- běh

4. Postoj čápa

5. Zkrácené lehy sedy

6. Hluboký předklon

7. Běh na 500m

Na sportovišti pomáhali a motivovali malé kamarády k osobním rekordům tito žáci, kteří se zapojují do projektu Vrstevnické vztahy: Z. Alinčová, A. Peterová, E. Vágnerová, D. Formánková, Z. Fuchsová (9. ročník), M. Švácha, D. Macák, D. Hetzer, L.Strnadová, A. Sklouzová, K. Vodenková, M. Šánová, E. Havránková, M. Buricová, T. Matějka, T. Janečková, N. Beranová, A. Vavroušková a P. Rais (8. ročník).

 Fotogalerie:

Všem žákům (z 1. A, 1. B, 2. A, 2. B, 2. C, 3. A, 3. B, 4. A, 4. B, 5. A a pedagogům p. Meruňkové, p. Bouzové, p. Křížkové, p. Šefčíkové, p. Votavové,  p. Nipauerové, p. Larvové, p. Rambouskové, p. Bitnerové a p. Linajové děkujeme za aktivní sportovní výkony a pedagogům za pomoc. Velké poděkování patří p. Blance Beckertové, která celou sportovní akci zajišťovala a organizovala. Poděkování patří také ing. Petru Benešovi (správci sítě na škole), který všechny výsledky zapisoval do sportovních tabulek, které se vyhodnocuje v rámci celorepublikového projektu  Sazka olympijský víceboj, do kterého se naše škole aktivně již několik let zapojuje.   

Nejúspěšnější sportovci z jednotlivých tříd (kategorie chlapci a kategorie dívky) byli odměněni v tělocvičně školy dne 6. 12. 2017. 

Ftoogalerie:

Vedení školy

 

 

 

zpět na aktuality