Projekt - Kočičí zahrada - září 2017

 

Kočičí zahrada na naší škole

V úterý 26. 9. jsem se zúčastnila supervizního setkání kurzu Kočičí zahrada. Kočičí zahrada je metodika práce pro rozvoj sociálních dovedností dětí v rámci prevence rizikového chování. Kurz byl akreditován MŠMT. Učitelé a školní metodici prevence, kteří prošli kurzem, mohou témata z metodiky přirozeným způsobem zařadit do výuky i prevence jako takové. Cílem této metody je rozvíjet mezilidské vztahy, posilovat soudržnost třídy, budovat pocit sounáležitosti mezi spolužáky i vytvářet zdravé klima ve třídě. Umožňuje také žákům bezpečně projevit své názory, pocity a zážitky.

Před dvěma lety proběhl na naší škole, ve třídě 2. B, pilotní projekt Kočičí zahrada. Dětem i rodičům se velmi líbil. Tehdy projekt vedly pedagogické pracovnice lounské PPP.

Dnes můžeme na naší škole rozvíjet sociální dovednosti sami. Zakončením kurzu jsem získala osvědčení z Karlovy univerzity, které mě opravňuje tuto metodiku zařadit do preventivních činností na prvním stupni naší školy.

Metodiku považuji za velmi inspirující a užitečnou při práci s žáky 1. stupně ZŠ.

Mgr. Jana Bitnerová, školní metodik prevence

 

 

 

zpět na aktuality