Základní škola Louny, Školní 2426, příspěvková organizace

Zaměstnanci školy

školní rok 2018/2019

 

 

Vedení školy

Jméno

Funkce

E-mail

Mgr.

BENEŠOVÁ Věra

ředitelka

reditel@8zs.ln.cz

Mgr.

CVEŠPROVÁ Lenka

zástupkyně ředitele

zastupce@8zs.ln.cz

Mgr.

CVEŠPROVÁ Lenka

výchovný poradce

lenka@8zs.ln.cz
 
 

Pedagogové

Jméno

Třídnictví

Předměty

E-mail

Konzultační hodiny

Ing.

BENEŠ Karel VI. A

Ma, Fy

Koordinátor ŠVPZV

karelb@8zs.ln.cz úterý

15,00 - 16,00 hod

  Mgr.

Beckertová Blanka  

II. stupeň TV, VP, NP

Speciální pedagogika

Beckertova@8zs.ln.cz úterý

15,00 - 16,00 hod

Mgr.

BENEŠOVÁ Věra  

HV, VO

reditel @8zs.ln.cz úterý

15,00 - 16,00 hod

Mgr.

Bitnerová Jana V. B

I. stupeň

bitnerova@8zs.ln.cz úterý

15,00 - 16,00 hod

Mgr.

BLÁBOLILOVÁ Jana IX. B

AJ, NJ, VP

blabolilova@8zs.ln.cz úterý

15,15 - 16,00 hod

Mgr.

BOUZOVÁ Zdeňka II. B

I. stupeň

bouzova@8zs.ln.cz úterý

15,00 - 16,00 hod

Ing.

Bušáková Markéta VII. B

Aj, Kaj, VO

chrastna@8zs.ln.cz úterý

15,00 - 16,00 hod

Mgr.

CVEŠPROVÁ Lenka  

Čj

lenka@8zs.ln.cz úterý

15,00 - 16,00 hod

Ing.

ČERNÁ Romana VIII. A

      Př,  VP, I, CH, VZ

  ICT koordinátor, EVVO koordinátor

cernar@8zs.ln.cz úterý

15,15 - 16,00 hod

Mgr.

Dinková Kateřina  

 D, Z

dinkova@8zs.ln.cz úterý

15,15 - 16,00 hod

  Fischerová Pavla VII. A

asistentka pedagoga

   
PaedDr. HNÁTKOVÁ Eva  

Z

hnatkova@8zs.ln.cz úterý

15,15 - 16,00 hod

Mgr.

Charvátová Radka I. B

I. stupeň

charvatova@8zs.ln.cz úterý

15,15 - 16,00 hod

  JELÍNKOVÁ Zdenka VII. B

asistentka pedagoga

jelinkova@8zs.ln.cz  

  Mgr.

KORFOVÁ Milana I. A

I. stupeň, Z

korfovam@8zs.ln.cz úterý

15,00 - 16,00 hod

  Mgr.

KOStelecká  Kamila I.  B, ŠD

asistentka pedagoga

   

 

PaedDr.

KOTEK Pavel IX. A

 Př , PČ, RJ

Kotek@8zs.ln.cz úterý

15,00 - 16,00 hod

Mgr.

KŘÍŽKOVÁ Monika

III. A

I. stupeň

krizkova@8zs.ln.cz úterý

15,00 - 16,00 hod

Mgr.

Larvová Lucie IV. B

I. stupeň

Larvova@8zs.ln.cz úterý

15,00 - 16,00 hod

 

LINAJOVÁ Irena  

VV, Pč, HV, TV

linajova@8zs.ln.cz úterý

15,15 - 16,00 hod

Mgr.

Loučková Hana  

Ma , FG

louckova@8zs.ln.cz úterý

15,00 - 16,00 hod

Mgr.

MERUŇKOVÁ Lenka II. A

I. stupeň, AJ

merunkova@8zs.ln.cz úterý

15,00 - 16,00 hod

Mgr.

NIPAUEROVÁ Jiřina IV. A

I. stupeň

nipauerova@8zs.ln.cz úterý

15,00 - 16,00 hod

Mgr.

POTREBUJEŠOVÁ Eva  

I. stupeň

potrebujesova@8zs.ln.cz dle domluvy

Mgr.

RAMBOUSKOVÁ Marie V. A

I. stupeň

rambouskova@8zs.ln.cz úterý

15,00 - 16,00 hod

Mgr.

ŠÁNOVÁ  Dana

VII. B

Aj, VO

sanova@8zs.ln.cz úterý

15,00 - 16,00 hod

Mgr.

Šefčíková Hana III. B

I. stupeň

sefcikova@8zs.ln.cz úterý

15,00 - 16,00 hod

Ing.

Tošnerová  Květa  

sociální asistent

   

 

Mgr.

VOTAVOVÁ Petra III. C

I. stupeň

votavova@8zs.ln.cz úterý

15,00 - 16,00 hod

Mgr.

ZÁKUTNÁ Alena

VII. A

 ČJ, VO,VP

zakutna@8zs.ln.cz úterý

15,00 - 16,00 hod

 
 
 

Školní družina a klub

Jméno

Funkce

E-mail

ALINČOVÁ Simona

vedoucí ŠD, ŠK

alincova@8zs.ln.cz
RYCHTÁRECHOVÁ Iveta

vychovatelka

rychtarechova@8zs.ln.cz
SVOBODOVÁ Hana

vychovatelka

svobodova@8zs.ln.cz
HELLEROVÁ Pavla

vychovatelka

hellerova@8zs.ln.cz
Vernerová Kamila

vychovatelka

 
 
 
 

Správní zaměstnanci

Jméno

Pracovní zařazení

E-mail

DOSKOČILOVÁ Daniela

školnice

 
FRÉLICHOVÁ Věra

pracovnice personální a mzdové agendy

info@8zs.ln.cz
Ing.BENEŠ Petr

ICT správce školy

petr@8zs.ln.cz
LIPŠANSKÁ Petra

hlavní účetní

lipsanska@8zs.ln.cz
FOUSKOVÁ Ilona

uklízečka

 
FIALKA Vladimír

vrátný

 
ŠNAJBERKOVÁ Helena

uklízečka

 
 
 
 

Školní jídelna

Jméno

Pracovní zařazení

E-mail

DROBNÁ Lenka

vedoucí ŠJ - provozářka

drobna.jidelna@seznam.cz
KOZÁKOVÁ Monika

kuchařka

 
KRATINOVÁ Růžena

kuchařka

 
ŠPILEROVÁ Monika

kuchařka

 
 

kuchařka

 
GODŽOVÁ  Jana

kuchařka

 
 
 
 

zpět na hlavní stránku