Základní informace k činnosti ŠD ve školním roce 2017/2018

 

Základní informace ke školní družině pro

školní rok 2017/2018

Zápis do ŠD

V pondělí 4. 9. 2017  v prostorách ŠD zápis do školní družiny

v době od 8:00h do 13:00h

Žáci se do ŠD přihlašují na základě přihlašovacích lístků s řádně vyplněnými kontaktními údaji, časem způsobem odchodu dítěte ze ŠD.

Uvolňování dětí ze ŠD po telefonu není možné.!!!

 

Od úterý 5 . 9. 2015 bude provoz družiny v běžném režimu tj.

Provozní doba:    ranní ŠD     6:00 – 7:35h  (příchod dětí do ranní ŠD do 7:15h)

                       odpolední ŠD    11:35 – 17:00h

Po dobu ranní a odpolední družiny (po 15:00h) jsou žáci spojeni v koncovém oddělení.

Vstup do ranní i odpolední družiny bude NOVĚ pouze hlavním vchodem, děti se převléknou ve své třídní šatně a převlečeni odchází do ŠD.

 

Poplatek za ŠD  je 150 Kč měčně    

splatný poslední týden v měsíci na další měsíc. Je možno platit čtvrtletně a pololetně. Hotově,  u vychovatelek  ŠD  nebo  převodem

na účet školy 16336481/0100, variabilní symbol: 7777,

zpráva pro příjemce:… jméno dítěte

 

Telefon do ŠD:  415 652310 (škola) ,  mobil:  603464869

 

Vychovatelky: 1.ood - Alinčová Simona  - ved. vychovatelka ŠD a ŠK

                        2.odd - Svobodová Hana

                        3.odd-  Rychtárechová Iveta

                        4.odd-  Hellerová Pavla      vych. ŠD a ŠK

                        5.odd- Bc. Bauerová Ladislava

5. oddělení je umístěno v prostorách školní knihovny (učební pavilon 1.patro)

Družinové kroužky nabídneme dětem v průběhu prvního týdne.

Do ŠD si děti přinesou:  ručník a mohou mít převlečení na ven.   (budou  si nechávat v šatně)

 

 

zpět na obsah ŠD