Projekt - Veselé zoubky - 1. B - 2018

 

Zhodnocení     -   projekt  Veselé zoubky 

Dne:  22.2.2018

Třída: 1.B

V úvodu byli prvňáčci seznámeni s myšlenkou a smyslem projektu. Žáci byli motivováni pohádkou o Hurvínkovi, což je velni naladilo, ale i poučilo. Bylo patrné, že někteří mají již osvojené návyky o péči o chrup z domova. Při testu žáci  zvládli a věděli odpovědi na většinu otázek. Pro mnohé nebyla ani neznámá oblast zdravé  výživy. Žáci si při praktické ukázce čištění zoubků počínali velmi zkušeně.  Jen v ojedinělých případech bylo patrné, že chybí potřebné návyky o chrup

Spolupráce a osvojování znalostí žákům přineslo mnoho pozitivního. Všem se pracovalo velmi dobře, neboť většina měla již návyky v péči o chrup  osvojené z domova  a své znalosti a dovednosti si  doplnili a osvojili.

 Fotogalerie:

 

4. 3.  2018                                                                                                  Zpracovala: Mgr. Zdeňka Bouzová

 

 

 

zpět na aktuality