VÍTEJTE NA STRÁNKÁCH
ZÁKLADNÍ ŠKOLY LOUNY, ŠKOLNÍ 2426

Vítáme všechny návštěvníky, kteří si chtějí tyto stránky se zájmem číst a něco se dozvědět ze života naší školy.

Zapojili jsme se

do projektů „Pro školy“, „Školní mléko“ a „Ovoce do škol“

Zaměřujeme se

na využívání mezipředmětových vztahů v projektu „Čtení a psaní s porozuměním“.

Celoročním projektem

je projekt „Zapomenutá řemesla“ (zapojení všech žáků školy).

Žákovská knihovna

– školní informační centrum pro žáky.

Také se zaměřujeme

na posilování čtenářské, matematické a digitální gramotnosti ve výuce.

NAŠE ŠKOLA JE

MULTIMEDIÁLNÍ

Žáci u nás v základní škole mají k dispozici tabletovou učebnu, počítačovou učebnu, multimediální a interaktivní učebny.

AKTIVNÍ

Škola pořádá lyžařské výcviky, plavecké výcviky, ozdravné pobyty, adaptační pobyty a zájmové kroužky

BEZBARIÉROVÁ

Škola má bezbariérový přístup a výtahovou plošinu ve školním pavilonu pro handicapované žáky

TOLERANTNÍ

Pracujeme s menšími kolektivy žáků individuálním přístupem
OBĚDY
TENTO TÝDEN VE ŠKOLNÍ JÍDELNĚ
KONTAKTY
NA ZAMĚSTNANCE ŠKOLY
ARCHIV
PŘEDCHOZÍCH LET (2005-2018)

AKCE A UDÁLOSTI

VŠECHNY ZPRÁVY

ÚŘEDNÍ DESKA

ZOBRAZIT VŠE

PODÍVEJTE SE NA NAŠÍ

FOTOGALERII ŠKOLY