V pondělí 3. 6. 2019 se naši žáci z devátých ročníků ocitli v rolích učitelů v mateřské škole. Spolu s paní učitelkami uspořádali pro malé kamarády soutěže, aby oslavili Mezinárodní den dětí.

Pomáhali při plnění úkolů, povzbuzovali a za každý splněný úkol dávali razítko na předem připravený průvodní list malého sportovce.

Soutěžilo se v deseti disciplínách, které procvičily nejen tělo, ale i pozornost a zručnost malých kamarádů.

Skládaly se obrázky, kreslilo se křídami, věšelo se prádlo, skákalo se do písku, střílelo se na bránu, procvičoval se hod na panáka, prolézalo se tunelem, také se třídila víčka podle barev, jezdil se slalom, skákal se panák a chodilo se po pohyblivém chodníku. Všechny tyto disciplíny děti bravurně zvládly a za odměnu dostaly výborný a osvěžující nanuk.

Soutěže se konaly na zahradě školky, počasí nám přálo a všechny věkové kategorie si tento vzájemně prožitý čas báječně užily.
Této skvělé spolupráce s paní učitelkami z MŠ se zúčastnilo 21 žáků z devátých ročníků.

Na této akci doprovázela děti paní učitelka Irena Linajová