Ve středu 24. 4. se ve sportovní hale konal sportovní den pro 2. ročníky ZŠ.

Akce se zúčastnili žáci z naší školy spolu s druháky ze Základní školy Otakara Jaroše. Děti byly pod vedením instruktorů rozděleny do skupin a na jednotlivých stanovištích si vyzkoušely různé druhy sportů – hokej, florbal, košíkovou, fotbal, házenou. Jinde probíhal trénink v podobě drah, na kterých žáci driblovali, probíhali slalom, stříleli na koš apod.

Smyslem celé akce bylo probudit v dětech zájem o sportování a radost z pohybu.

Žáci, kteří projevili zájem o některý druh sportu, obdrželi letáčky s informacemi o možnosti se přihlásit.

Po celou dobu se žáci do všech aktivit zapojovali s nadšením a aktivitou. Věřím, že alespoň někteří se nějakému sportu budou věnovat i nadále. Trenéři celou akci velice pěkně připravili a cíl byl jistě splněn.

Na závěr obdržel každý účastník diplom a pamětní medaili s logem města Loun.

24. 4. 2019

L. Meruňková