V pondělí 11. 6. a 18. 6. 2018 jsme pro děti ze školní družiny připravili pěší výlet. Výlet byl zorganizován na dvě odpoledne, z důvodu pobytu účastníků v ŠVP.

V rámci poznávání našeho města jsme se vydali do jízdárny. Domluvenou exkurzi vedl majitel jízdárny pan Aschenbrier, ukázal nám stáje a výběhy, řekl nám zajímavosti a seznámil s denním režimem ve stájích. Na závěr prohlídky se nám věnovaly dvě místní jezdkyně, které děti na konících povozily. Jízdárna je od naší školy přes celé město, takže jsme si pěkně vyšlápli a prozkoumali jiné části Loun. Na zpáteční cestě jsme si změřili nachozené kilometry.

Výletu 11. 6. 2018 se zúčastilo: 26 dětí z 1.B, 2.B, 3.A, 3.B

V pondělí 18. 6. 2018 se zúčastnilo: 17 dětí z 2.A, 3.B