V pondělí 17. 6. 2019 jsme v rámci výletu navštívily Vernerův mlýn v Brloze. Celoročním školním tématem byla zapomenutá řemesla a prohlídka mlýna nám jedno z nich připomněla.

Autobusem jsme dojeli do Brloha a došli k mlýnu. Zde na nás čekala paní S. Šefčíková se svojí sestrou, aby nám mlýn ukázaly. Prohlídka byla rozdělena na dvě skupiny a prohlédli jsme si staré mlýnské stoje a seznámili se s chodem mlýna a způsobem mletí.  Viděli jsme, jak vypadá namletá mouka a odpad z ní, který se také využíval.  Bohužel jsme kvůli autobusovému spojení nestihli prohlídku pekárny.

Na zpáteční cestě jsme z Brloha dojeli do Cítolib. Tady jsme se občerstvili točenou zmrzlinou a ledovou tříští a pěšky došli ke škole.

Výletu se zúčastnilo: 17 dětí z 1. oddělení a 19 dětí z 5. oddělení.

Za ŠD S. Alinčová, K. Wernerová