Žáci druhých tříd (II.A, II.B) naší školy navštívili ve čtvrtek 25. dubna 2019 farmu hospodářských zvířat ve Slavětíně nad Ohří, který se nachází nedaleko Loun. Téma hospodářská zvířata je v současné době i náplní učiva v předmětu Prvouka.

Exkurze byla doplněna podrobným výkladem a popisem zkušeností majitelky s chovem hospodářských zvířat. Už od počátku bylo zřejmé, že na farmě pracují a o zvířata se starají lidé, kteří mají vřelý vztah k hospodářským zvířatům a k přírodě vůbec. První prohlídka začala u početného stáda chovu dojnic. Ve výkladu se žáci např. dověděli, jak často a čím se dojnicím podestýlá a nebo čím se krmí v létě a v zimě. Velmi poučné bylo shlédnutí postupu moderního dojení, neboť celý proces je řízen počítači a proto má každá dojnice na krku čip. Ošetřovatelé provádějí tedy pouze kontrolu. Samozřejmě, že velmi poutavý byl pro malé žáčky výklad o chovu čerstvě narozených telat. Na farmě žáci shlédli i chov ovcí, koz, ale také pštrosů a poníků. Seznámili se s užitkovostí zvířat a dověděli se mnoho nových informací ze života samců, samic a jejich mláďat.

V průběhu celé návštěvy kladli žáci zvědavé otázky typu: Čím jsou jednotlivá zvířata pro člověka užitečná? Zda jsou pokrytá srstí nebo peřím? Jaký je rozdíl mezi senem a krmivem ze silážních zásobníků? Kolika let se zvířata dožívají? Také viděli jak vypadá vejce slepičí a pštrosí.

Pro žáky měla exkurze v rámci předmětu Prvouka velký význam, neboť měli příležitost pozorovat u hospodářských zvířat stavbu a velikost jejich těla. Prohlédli si důkladně zvířata čtyřnohá a dvounohá, jejich pokrytí srstí, peřím a nebo hustou ovčí vlnou. Procvičovali také přesné pojmenování dospělých jedinců a jejich mláďat. Prohlédli si některé pracovní nástroje ošetřovatelů, moderní traktory, ale také historické zemědělské stroje. Připomněli si, že hospodářská zvířata chová člověk odpradávna, protože z nich má užitek v podobě mléka, másla, sýrů, vajec a kůže, ovčí vlny či peří.

V neposlední řadě společná exkurze přispěla ke sblížení žáků obou tříd stejného ročníku při sdílení zážitků z farmy, cestování vlakem a společném zpěvu známých písniček o zvířatech.

 

Termín: 25. 4. 2019
Zúčastněné třídy: II.A, II.B
Doprovod: Zdeňka Bouzová, Lenka Meruňková