Ozdravný pobyt byl zaměřený na poznávání zvláštností místní krajiny. Žáci měli možnost při vycházkách do  okolí rekreačního zařízení sledovat členitost horské krajiny a porovnávat s nížinou.  Během vycházek vyhledávali a pojmenovávali stromy a květiny na loukách, které si zaznamenávali do pracovních listů.

Kromě vycházek a pobytu na čerstvém vzduchu žáci absolvovali několik kilometrů dlouhou procházku po tzv. Ježíškově cestě v Božím Daru. Po cestě potkávali malé turistické chaloupky, ve kterých vyhledávali a zaznamenávali řešení úkolů do kartiček. Úkoly souvisely s místní krajinou, rostlinami a zvířaty. Během tohoto půldenního výletu žáci poznali i proměnlivost horského počasí. Chvíli svítilo sluníčko a chvíli pršelo, ale také sněžilo. Při zpáteční cestě jsme se zastavili u rozsáhlé části krajiny, kde byla rašeliniště. Žáci si poslechli, jak rašeliniště vznikají, jak mohou být nebezpečná a prohlédli si je zblízka.

Další den v rámci vycházky, žáci navštívili místní Štolu č. 1, kde se v minulosti těžily některé drahé kovy a stříbro. Pro žáky to byl velký zážitek, neboť dostali na hlavu helmy a procházeli štolami povrchového dolu. Prohlídka byla s průvodcem, takže se žáci dověděli mnoho nového o štole, o těžbě kovů, ale i o lidech, kteří zde v minulosti pracovali.

V rámci environmentální výuky si žáci do soutěžních pracovních listů zaznamenávali názvy stromů, květin a zvířat. V nedalekém lesíku stavěli různě velikým zvířatům lesní domečky a přístřešky. V rekreačním zařízení také třídili odpad. Prakticky se tak učili nejen obdivu, ale i ochraně a péči o přírodní bohatství. Také se při vycházkách a delších výletech učili chodit na trasách podle turistických značek.

Během celého pobytu ve 2 až 5 lůžkových pokojích se žáci učili ohleduplnosti, toleranci a vzájemnému slušnému chování při společném soužití. Učili se starat se o sebe a udržovat si pořádek. Byli vedeni k samostatnosti a k učení slušnému chování nejen mezi sebou, ale také k personálu v zařízení a k lidem, které potkali při výletech. Během celého týdne si žáci za vedení třídních učitelek skládali každý den jednu sloku vlastní písničky na známou melodii. Každá nová sloka v sobě skrývala prožitky z uplynulého dne.

Žáci si během celého pobytu upevnili a získali nové kompetence k učení, řešení problému a všestranné, účinné komunikaci. Rozvíjeli schopnost spolupráce a respektu ke své práci, ale i k práci druhých. Zvládli také do budoucna přípravu na chování zodpovědné osobnosti uplatňující svá práva, ale také plnící své povinnosti. Žáci rozvíjeli své schopnosti, ale i reálné množnosti uplatnění získaných vědomostí a dovedností.

Důkazem toho, že se ozdravný pobyt na Božím Daru vydařil, bylo, že si žáci ještě dlouho vyprávěli navzájem zážitky a nabyté zkušenosti a zpívali s chutí vlastní písničku.

Mgr. Zdeňka Bouzová