2. září 2019 (pondělí) – zahájení školního roku 2019/2020

• v kmenových třídách 2. A, 2. B, 3. A, 3. B, 4. A, 4. B. 4. C, 5. A, 5. B, 6. A, 6. B, 7. A, 8. A, 8. B, 9. A, 9. B v 8. 00 hodin
• v kmenových třídách 1. A, 1. B v 9. 00 hod.!!

Jmenné seznamy žáků budou vyvěšeny ve vestibulu školy, na chodbách budou orientační tabule, bude zajištěn informovaný dohled zaměstnanců školy.

• ve třídách bude výuka probíhat do 8. 45 hod. (úvodní uvítání, rozvrhy)
• školní družina – bude probíhat zápis pro školní družiny v prostorách ŠD (MVD/1. patro od 8. 00 do 13. 00 hod.), tento den provoz pro účastníky nebude
• školní jídelna – nebude v provozu (nutno objednat stravu na další dny u vedoucí školní jídelny). Přihlášení strávníků bude probíhat od 7.00 do 14.00 hod. v ŠJ.

 

3. září 2019 (úterý)

• provoz školní družiny pro přihlášené účastníky od 6. 00 – 17. 00 hod. (dle rozvrhů)
• výuka v 1. ročnících do 9. 30 hod. (2 vyučovací hodina)
• výuka ve 2. až 9. ročnících do 10. 40 hod. (3 vyučovací hodiny)
• provoz školní jídelny od 11. 00 do 13. 00 hod.

 

4. září 2019 (středa)

• provoz školní družiny pro přihlášené účastníky od 6. 00 – 17. 00 hod. (dle rozvrhů)
• výuka v 1. ročnících do 10. 30 hod. (3 vyučovací hodiny)
• výuka ve 2. až 5. ročníku do 11. 35 hod. (4 vyučovací hodiny, učebnice)
• výuka v 6. až 9. ročníku do 11. 35 hod. (4 vyuč. – třídnické práce, učebnice)
• provoz školní jídelny od 11. 30 do 14. 00 hod.

 

5. září 2019 (čtvrtek)

Výuka již bude probíhat od 1. do 9. ročníků podle stanoveného rozvrhu jednotlivých tříd (od 7. 55 hod.), včetně odpolední výuky.
Zájmové kroužky na škole budou zahájeny v týdnu od 23. září 2019 podle nabídky ve školní družiny a kroužky pod vedením DDM Postoloprty budou zahájeny až od října.

 

Upozornění:

V přípravném týdny a v prvním týdnu výučování budou postupně na webových stránkách školy zveřejňovány další důležité informace – rozvrhy jednotlivých tříd, požadavky na výuky pro II. stupeň, roční plán činností a akcí a další dokumenty v souladu se školskou legislativou a organizací školního roku 2019/2020.

podpis_benesova

Louny,
27. 8. 2019

Mgr. Věra Benešová
ředitelka školy