Ozdravného pobytu ve dnech 27. 5. – 31. 5. 2019 se zúčastnilo 39 žáků ze IV. tříd a tři žákyně z III. A.

S žáky jela a dozor vykonávala Mgr. Jiřina Nipauerová, Iveta Rychtárechová, Dis. Jana Zoulová a Zuzana Kučerová.
Žáci byli poučeni o bezpečnosti jak před výjezdem, tak po příjezdu na místo pobytu.

Byli jsme ubytováni v hezkých pokojích po 3 – 4. Sociální zařízení bylo na chodbě zvlášť pro dívky a zvlášť pro chlapce. Strava se podávala pětkrát denně, jídelníček byl pestrý a jídlo velmi chutné. Po dobrém obědě si žáci měli možnost koupit zmrzlinu, nebo jinou malou sladkost. Po obědě měli žáci vždy osobní volno a čas na odpočinek.Během pobytu bylo též pamatováno na dodržování pitného režimu.

Pro děti jsme připravily pestrý program. K míčovým hrám jsme hojně využívali hřiště přímo v areálu, chodili jsme na vycházky po okolí a do lesa. Byli jsme se podívat např. v Levíně, v místním kostele, kde je kachel tzv. Levínského kocoura. Vyšlapali jsme až na nejvyšší bod Levína – k místní zvonici. Levín je známý i hrnčířskými dílnami a keramikou. Měli jsme možnost nahlédnout do dílny místní hrnčířky a obdivovat její výrobky. Další den jsme se podívali k Mauzoleu, místní kulturní památce. Po večeři si děti vedly deníčky, zapisovaly si a kreslily své celodenní zážitky, aby měly na náš pobyt vzpomínku. Počasí nám přálo, děti maximálně pobývaly na čerstvém vzduchu. Během turistických výletů zlepšovaly svoji tělesnou zdatnost, získaly nebo si procvičily znalosti z oblasti ekologické výchovy a přírodovědy. Poznávaly přírodu a krajinu Českého středohoří. Rozvíjely se u dětí kompetence k učení, k řešení problému, komunikativní, sociální a personální.

Všichni jsme si pobyt užili, nikdo neonemocněl ani se nezranil.

Mgr. Jiřina Nipauerová