V úterý 18. 6. 2019 se v rámci akce školy účastnili žáci prvního a pátého ročníku pěšího výletu na Stříbrník – Červeňák.

V úterý 18.6. 2019 se v rámci akce školy účastnili žáci prvního a pátého ročníku pěšího výletu na Červeňák. Předem byli poučení o bezpečnosti a chování a v případě úrazu i o první pomoci. Před osmou hodinou jsme vyšli od školy přes centrum města, park, Dobroměřice k rozhledně Červeňák. Cestou děti pozorovaly proměny přírody v létě, poznávaly druhy kvetoucích i nekvetoucích rostlin, několik druhů stromů a v neposlední řadě upevňovaly orientaci v blízkém okolí, rozlišovaly možné nebezpečí pří cestě a dodržovaly zásady bezpečného chování tak, aby neohrožovaly zdraví své a zdraví jiných.

Na rozhledně se žáci nasvačili, někteří si koupili občerstvení, nanuky a po odpočinku vyšli zpátky ke škole. Pro změnu jsme při zpáteční cestě volili jinou cestu, abychom se v úmorném horku schovali pod stromy Ke škole jsme přišli kolem 12.30 dle plánu.

Výstup: v rámci mezipředmětových vztahů (TV, PRV, PŘV, VL) poznává různé způsoby pobytu v přírodě – vycházka, turistika, chůze po vyznačené trase, seznamuje se se základy první pomoci.

Dětem se výšlap líbil (přesto, že bylo velmi teplo), nikomu se nic nestalo a nemuseli jsme řešit ani kázeňské přestupky. Proto druhý den žáci dostali pochvalu za aktivní účast na pěším výletě.

Více informací o Vrchu Stříbrník nebo též Červený vrch u Loun (či zkrátka Červeňák):
Wikipedie
Červeňák-rozhledna.cz

Zpracovaly:
M. Korfová, M. Rambousková
19. 6. 2019